Liturgia Słowa

Multimedia

Kategorie

Życzenia Świąteczne

„O, Boskie Dziecię, umocnij naszą wiarę i ufność, rozgrzej miłością serca nasze i synów Ojczyzny naszej, byśmy wszyscy, bez różnicy, okazywali się ludźmi dobrej woli i by pokój Twój święty, był udziałem naszym, a Polska Twoją własnością, Twoim Królestwem na zawsze!”. 

(Bł. Antoni Rewera, BN 1920)

 

 

Czytaj więcej>>

,,Przyjdzcie do Mnie wszyscy…”

O Wszechmocny Jezu, przychodzimy do Ciebie z pokorą, powtórz w sercach naszych cuda… Twojej łaski. Niech przejrzy dusza nasza i pozna Ciebie. Niechaj powstanie i pobiegnie do Ciebie, niech uszy jej otworzą się na głos Twój, niech z grobu grzechu powstanie i życiem łaski żyć pocznie. Niechaj naśladuje męstwo, pokorę i umartwienie

Czytaj więcej>>

39. rocznica śmierci Sługi Bożego Księdza Profesora Wincentego Granata – Współzałożyciela Zgromadzenia

11 grudnia 2018 roku, wspominamy 39. rocznicę śmierci Sługi Bożego Profesora Wincentego Granata. Sługa Boży Ks. Prof. Wincenty Granat otoczył ,,Ojcowską troską” Zgromadzenie zakonne założone w 1928 r. przez bł. Ks. Antoniego Rewerę i dołożył wiele starań po męczeńskiej śmierci jego Założyciela, by zostało zatwierdzone przez Kościół. Zgromadzenie Córek św. Franciszka Serafickiego, pielęgnuje

Czytaj więcej>>