Liturgia Słowa

Multimedia

Kategorie

Hasło

Hasło Zgromadzenia

„Ku Bogu w bliźnim”
to zawołanie, które jest impulsem we wszystkich pracach apostolskich sióstr podejmowanych każdego dnia dla chwały Bożej i ku pożytkowi Kościoła Świętego i Zgromadzenia.

Hasło i logo zgromadzenia Córek Św. Franciszka Serafickiego