Wiadomości KAI

Liturgia Słowa

Multimedia

Kategorie

Modlitwa

Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego Księdza Wincentego Granata

Boże Źródło mądrości i dobroci, Ty powołałeś Wincentego do uczestnictwa w kapłaństwie Chrystusowym
i udzieliłeś mu daru głoszenia słowem, piórem i życiem Prawdy w miłości.
Spraw łaskawie, abyśmy coraz głębiej poznawali Twoją naukę i według niej żyli.
Udziel nam za wstawiennictwem Twego sługi Wincentego łaski, o którą z wiarą pokornie prosimy…
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.