Liturgia Słowa

Multimedia

Kategorie

Życzenia Świąteczne

„O, Boskie Dziecię, umocnij naszą wiarę i ufność,
rozgrzej miłością serca nasze i synów Ojczyzny naszej,
byśmy wszyscy, bez różnicy, okazywali się ludźmi dobrej woli
i by pokój Twój święty, był udziałem naszym,
a Polska Twoją własnością,
Twoim Królestwem na zawsze!”. 

(Bł. Antoni Rewera, BN 1920)

 

 

            Drodzy Goście,

 

Świętując tegoroczne Boże Narodzenie, w roku 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, pochylamy się w zadumie nad dziejami naszej Ojczyzny, ponad tysiąc lat chrześcijańskiej, kultywujemy polskie i nasze zakonne zwyczaje świąteczne, ale rozważamy też – i przede wszystkim – tajemnicę Wcielenia Syna Bożego – historię naszego zbawienia.

Oto Bóg przedwieczny wszedł w ziemską historię, wziął na siebie istnienie w czasie. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego, a Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zbawiciel nam się narodził. „O tak, nam, a nie Aniołom i Świętym w niebie królującym; nie narodził się też zaiste dla siebie samego, ale dla synów ludzkich, przebywających na ziemi wygnania, dla każdego z nas, bo każdego z nas z osobna ukochał. Gdy to rozmyślam, czuję się poruszonym do głębi serca” (bł. Antoni Rewera). Chrystus dla nas się narodził. Ukochał nas miłością bez granic. Przyniósł nam radość i pokój. Radujmy się, że dane nam jest należeć do Chrystusowego Kościoła, żyć i pracować w katolickiej Polsce.

Radując się pięknem Świąt Bożego Narodzenia, pragnę złożyć Wszystkim naszym Gościom najlepsze życzenia i zapewnić o naszej modlitwie. Niech Boże Dziecię hojnie błogosławi na każdy dzień, niech umacnia wiarę, rozpala miłość, ożywia nadzieję i obdarza pokojem, a Maryja – Święta Boża Rodzicielka, prowadzi do Syna i otacza matczyną opieką.

 

Świąteczne dni Bożego Narodzenia i cały Nowy Rok Pański 2019 niech dzieją się w mocy Bożego Ducha!

 

Z modlitwą i kolędą przy Żłóbku Boskiego Dziecięcia

 

m. Klara Halina Radczak z Siostrami

 

.