Liturgia Słowa

Multimedia

Kategorie

39. rocznica śmierci Sługi Bożego Księdza Profesora Wincentego Granata – Współzałożyciela Zgromadzenia

11 grudnia 2018 roku, wspominamy 39. rocznicę śmierci Sługi Bożego Profesora Wincentego Granata.
Sługa Boży Ks. Prof. Wincenty Granat otoczył ,,Ojcowską troską” Zgromadzenie zakonne założone w 1928 r. przez bł. Ks. Antoniego Rewerę i dołożył wiele starań po męczeńskiej śmierci jego Założyciela, by zostało zatwierdzone przez Kościół. Zgromadzenie Córek św. Franciszka Serafickiego, pielęgnuje pamięć o Słudze Bożym Wincentym Granacie i modli się o rychłe wyniesienie Go do chwały ołtarzy, gdyż z racji jego Ojcowskiej troski jest on jego Współzałożycielem.

Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego Księdza Wincentego Granata

Boże Źródło mądrości i dobroci, Ty powołałeś Wincentego do uczestnictwa w kapłaństwie Chrystusowym
i udzieliłeś mu daru głoszenia słowem, piórem i życiem Prawdy w miłości.
Spraw łaskawie, abyśmy coraz głębiej poznawali Twoją naukę i według niej żyli.
Udziel nam za wstawiennictwem Twego sługi Wincentego łaski, o którą z wiarą pokornie prosimy…
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
  Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

 

.