Liturgia Słowa

Multimedia

Kategorie

,,Przyjdzcie do Mnie wszyscy…”

O Wszechmocny Jezu, przychodzimy do Ciebie z pokorą, powtórz w sercach naszych cuda… Twojej łaski. Niech przejrzy dusza nasza i pozna Ciebie. Niechaj powstanie i pobiegnie do Ciebie, niech uszy jej otworzą się na głos Twój, niech z grobu grzechu powstanie i życiem łaski żyć pocznie. Niechaj naśladuje męstwo, pokorę i umartwienie Jana (poprzednika Pańskiego) i tym męstwem, pokorą i umartwieniem przygotuje się na przyjście Twoje, a po śmierci do nieba, do Ciebie Jezu dojdzie! Amen.
Z homilii ks. Antoniego Rewery, Adwent, 1893 r.

Niech słowa bł. ks. Antoniego Rewery, wygłoszone w czasie Adwentu, będą i dla nas zachętą do przygotowania serc dla Zbawiciela. Dziś, o dobre przygotowanie na przyjście Pana, modliliśmy się w kościele św. Józefa w Sandomierzu, na Mszy św. o godz. 18.00, przedstawiając prośby i dziękczynienia za wstawiennictwem błogosławionego Antoniego. Jak  każdego 12. dnia miesiąca prosiliśmy również o dar kanonizacji bł. ks. Antoniego Rewery, błogosławieństwo Boże dla Zgromadzenia Córek św. Franciszka Serafickiego oraz o nowe powołania, by charyzmat Ojca Założyciela mógł być realizowany.

Na zakończenie rozdano kolejny nr czasopisma ,,Rewerzanka”

.