Liturgia Słowa

Multimedia

Kategorie

Modlitwy

Nowenna do Trójcy Przenajświętszej
dla uproszenia łask za wstawiennictwem bł. ks. Antoniego Rewery.

1. Ojcze Przedwieczny, dzięki Ci składamy za to, że kapłanowi Antoniemu udzieliłeś daru żywej wiary i bohaterskiego umiłowania prawdy. Błagamy Cię, przez wstawiennictwo błogosławionego Antoniego, abyśmy za jego przykładem kierowali się duchem wiary w życiu codziennym.

Chwała Ojcu… 3 razy
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

2. Synu Boży, któryś dla zbawienia naszego stał się człowiekiem, dzięki Ci składamy za to, żeś wybrał błogosławionego kapłana Antoniego za narzędzie w gorliwym sprawowaniu Sakramentu pokuty. Błagamy Cię, rozbudź w duszach naszych odrazę do grzechu i użycz nam łaski dobrej spowiedzi świętej.

Chwała Ojcu… 3 razy
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami

3. Duchu Święty, Boże, dzięki Ci składamy za to, żeś w sercu błogosławionego kapłana Antoniego zapalił żarliwą miłość Boga i bliźniego, które szczególnym blaskiem zajaśniały w godzinach próby i cierpienia. Spraw Duchu Święty, Pocieszycielu, abyśmy umiłowali Pana Boga, jak najlepszego Ojca, a ludzi jako braci i siostry w Jezusie Chrystusie.

Chwała Ojcu… 3 razy
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Na zakończenie nowenny:
Maryjo, Córko Boga Ojca, Matko Syna Bożego, Oblubienico Ducha Świętego, przez synowską część i miłość, jaką Cię darzył błogosławiony kapłan Antoni, wyjednaj nam przed obliczem Boga w Trójcy Świętej Jedynego, łaski, o które z ufnością prosimy.

Ojcze Nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Za pozwoleniem Władzy Diecezjalnej SANDOMIERZ, 14 września 1999 r.
Modlitwa o uproszenie łaski
za wstawiennictwem bł. ks. Antoniego Rewery

Boże, któryś błogosławionego kapłana Antoniego ubogacił niezwykłymi cnotami, w szczególności umiłowaniem prawdy i ewangelicznej prostoty, gorliwością duszpasterską oraz męstwem w cierpieniu dla Imienia Twego, spraw, abyśmy za Jego wstawiennictwem otrzymali to, o co Cię pokornie prosimy. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.
Za pozwoleniem Władzy Diecezjalnej SANDOMIERZ, 14 września 1999 r.

 

Modlitwa do bł. ks. Antoniego Rewery
Błogosławiony Antoni Rewero – “sandomierski Franciszku” – umiłowałeś Jezusa nade wszystko i służyłeś Mu z wielką gorliwością. Patrzyłeś sercem na potrzeby ludzi i zaradzałeś ich problemom. Spełniałeś wielkie czyny w prosty sposób. Naucz nas prawdy, że świętość można budować w codzienności; w kapłaństwie, w życiu zakonnym, w rodzinie, w każdej prace, w zdrowiu i chorobie. Zawsze można znaleźć sposób, by kochać Miłość, która nie jest kochana. Prosimy o to, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Kto otrzyma łaskę za wstawiennictwem błogosławionego Antoniego Rewery, proszony jest o powiadomienie:

Zgromadzenie Córek Św. Franciszka Serafickiego
ul. Leszka Czarnego 9, 27-600 Sandomierz
tel.  15 832-43-17