Liturgia Słowa

Multimedia

Kategorie

,,Przyjdzcie do Mnie wszyscy…”

O Wszechmocny Jezu, przychodzimy do Ciebie z pokorą, powtórz w sercach naszych cuda… Twojej łaski. Niech przejrzy dusza nasza i pozna Ciebie. Niechaj powstanie i pobiegnie do Ciebie, niech uszy jej otworzą się na głos Twój, niech z grobu grzechu powstanie i życiem łaski żyć pocznie. Niechaj naśladuje męstwo, pokorę i umartwienie

Czytaj więcej>>