Liturgia Słowa

Multimedia

Kategorie

Formacja

Formacja

Formacja jest bardzo ważna dla życia Zgromadzenia i jego posłannictwa. Każda siostra jest bezpośrednio odpowiedzialna za swój rozwój na wszystkich etapach formacji zakonnej.
Do wieczystych zaślubin z Chrystusem Siostry przygotowują się przez wielostopniową formację, która obejmuje:
– kandydaturę
– postulat (1 rok)
– nowicjat (2 lata)
– juniorat (6 lat)
– śluby wieczyste
Śluby zakonne są przymierzem łączącym nas w miłości z Bogiem, Kościołem i Zgromadzeniem. Nadają one szczególny charakter wspólnemu życiu Sióstr. W Zgromadzeniu Córek św. Franciszka Serafickiego śluby są konkretnym wyrazem życia Ewangelią i radykalnego kroczenia śladami Jezusa w duchu św. Franciszka.