Liturgia Słowa

Multimedia

Kategorie

„winniśmy świętych czcić, bo są przyjaciółmi Bożymi…”

„Aby  stać się świętym, trzeba się modlić, szukać, pukać stosownie do Boskiego Mistrza. Modlić się, to znaczy błagać usilnie; szukać to znaczy przejść drogę cnót i dobrych uczynków; pukać jest to trwać w modlitwie i szukaniu. Świętość nabywa się, mówi Zbawiciel, zwycięstwem nad wadami, słabościami  i opieraniem się pokusom. Do nieba trzeba wejść przez ciasną

Czytaj więcej>>

6 stycznia 2019 roku – 150. rocznica Urodzin Ojca Założyciela – Bł. Antoniego Rewery

W Uroczystość Objawienia Pańskiego, 6 stycznia 2019 roku, Zgromadzenie nasze – Córek św. Franciszka Serafickiego wspominało 150. rocznicę Urodzin Założyciela – Błogosławionego Ks. Antoniego Rewery.

Uroczystej Mszy św. o godz. 7.30 w kaplicy Domu generalnego przewodniczył Ks. dr Adam Kopeć, Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii diecezjalnej sandomierskiej, gdzie

Czytaj więcej>>