Liturgia Słowa

Multimedia

Facebook

INFORMACJA DLA RODZICÓW I DZIECI ZE SCHOLI I KOŁA MISYJNEGO!!!

W tym tygodniu będziemy śpiewać w Kościele parafialnym:
1/ w piątek o godz. 8.00 na Mszy św., na zakończenie Roku Szkolnego;
2/ w sobotę o godz.18.00 na Mszy św., z racji Jubileuszu 30-lecia Kapłaństwa naszego Ks.Proboszcza;
3/ w niedzielę o godz.11.30 na Mszy św., z racji Jubileuszu 25-lecia naszej Parafii.
Serdeczna prośba o obecność na tych uroczystościach!
... See MoreSee Less

View on Facebook

Kategorie

Uroczystości odpustowe ku czci bł. ks. Antoniego Rewery

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Korzystając z zaproszenia Proboszcza, Ks. Kan. Wiesława Opiata, w poniedziałek 12 czerwca 2017 roku, w liturgiczne wspomnienie bł. 108 Męczenników II wojny światowej, a w diecezji sandomierskiej wspomnienie bł. Antoniego Rewery i towarzyszy, m. Klara z Siostrami: S. Marzeną, S. Letycją i S. Renatą, uczestniczyły w uroczystości odpustowej w Czajkowie Północnym, gdzie świątynia dedykowana jest właśnie bł. Antoniemu Rewerze, kapłanowi i męczennikowi II wojny światowej.

            Świątynia ta powstała w 2004 roku, jako kościół filialny Parafii pw. św. Michała Archanioła w Wiązownicy, diecezja sandomierska. Udział Sióstr ze Zgromadzenia Córek św. Franciszka w uroczystości odpustowej stał się już pewnego rodzaju tradycją, Siostry starają się być tam każdego roku, chyba że zaistnieje jakaś poważna przeszkoda. Animatorką wyjazdów na odpust do Czajkowa była dotychczas m. in. nasza współsiostra, wiązownicka parafianka, śp. S. Magdalena Pisarska, której 54 dzień po śmierci w ten odpust wspomniano. Siostra kochała swoją parafię i bardzo się za nią modliła.

            Tegoroczna uroczystość odpustowa rozpoczęła się Mszą świętą o godz. 18.00. Wszystkich zgromadzonych powitał i zaprosił do wspólnej modlitwy Ksiądz Proboszcz Wiesław. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. Kan. Jerzy Rybusiński, były proboszcz i budowniczy świątyni dedykowanej naszemu Ojcu Założycielowi. Kaznodzieja, nie tylko przywołał kilka miłych wspomnień z historii powstawania świątyni, ale przedstawił zgromadzonym sylwetki męczenników II wojny światowej – kapłanów, sióstr zakonnych i osób świeckich, ze szczególnym uwzględnieniem postaci Patrona czajkowskiej świątyni i jego siostrzeńca bł. Władysława Miegonia. „Miłość bł. Antoniego do Jezusa, Kościoła i ojczyzny oraz Jego bezinteresowna służba bliźnim, umiłowanie prawdy i sakramentów świętych, mogą być i są pożądanym wzorem dla każdego i każdej z nas” – mówił ks. Jerzy. Kaznodzieja zachęcał także do modlitwy o pokój na świecie, wykazując ile zła i jaki ogrom cierpienia niesie ze sobą każda wojna i każdy akt terroru. Święci byli siewcami Bożego pokoju, nawet w tak ekstremalnych warunkach jak obozy koncentracyjne, więzienia i inne miejsca ich kaźni.

            Siostry przybywając na uroczystość przygotowały modlitwę wiernych i wzięły czynny udział w Liturgii Słowa przez czytania lekcyjne oraz śpiew psalmu. Zostawiły też dla parafian folderki z modlitwą za przyczyną bł. Antoniego Rewery i najnowszy numer Rewerzanki – miesięcznika poświęconego osobie i dziełu bł. Antoniego. Obecnością Sióstr na tej uroczystości ucieszyli się duszpasterze oraz wierni. Wiele osób podchodziło, by się przywitać, podziękować za przybycie i modlitwę oraz zaprosić na odpust za rok oraz do częstego nawiedzania ich świątyni. Obiecywano także modlitwę o nowe powołania do Zgromadzenia, które założył ich Patron.

m. Klara Radczak CFS

XVIII rocznica beatyfikacji 108 Męczenników

108 męczenników polskich z czasów II wojny światowej zostało zamordowanych przez nazistów z nienawiści do wiary. Beatyfikował ich w Warszawie papież Jan Paweł II dnia 13 czerwca 1999 roku podczas swojej siódmej pielgrzymki do Polski. W liturgii kościelnej wspomnienie błogosławionych 108 polskich męczenników z czasów II wojny światowej obchodzi się 12 czerwca. Ogólnopolskim miejscem ich kultu jest Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej, gdzie znajduje się kaplica poświęcona męczennikom, a w niej obraz beatyfikacyjny przedstawiający Chrystusa w towarzystwie wszystkich 108 osób zamordowanych za wiarę.

 

W diecezji sandomierskiej znajduje się kilka miejsc kultu poszczególnych męczenników, w parafii p.w. św. Józefa w Sandomierzu, szczególnie czcimy bł. ks. Antoniego Rewerę, każdego 12 dnia mięsiaca. 

Wspomnienie bł. ks. A. Rewery z grona 108 męczenników II wojny światowej

Błogosławiony ks. Antoni Rewera – Założyciel Zgromadzenia Córek św. Franciszka Serafickiego

     Błogosławiony nasz Ojcze Założycielu wysławiamy Boga za nasze istnienie w Kościele i dziękujemy Mu za dar charyzmatu założycielskiego, którym Cię obdarował. Dziękujemy także Tobie, za powołanie zgromadzenia, za Twoje umiłowanie św. Franciszka i jego duchowości. Nazwałeś nas Córkami św. Franciszka Serafickiego i pragnąłeś, abyśmy służyły Bogu w bliźnich w duchu św. Biedaczyny z Asyżu. Pragniemy dziękować Bogu także za Twoich duchowych synów i przyjaciół Zgromadzenia: za Sługę Bożego Biskupa Piotra Gołębiowskiego i Sługę Księdza Wincentego Granata, którzy zaopiekowali się nami, gdy gestapowcy zabrali nam Ciebie oraz za Matkę Julię Ferens. Wiara i zaangażowanie tych osób dokończyły realizację rozpoczętego przez Ciebie dzieła. Bogu niech będą dzięki!
     Prosimy Cię, pomagaj nam nieustannie w wiernym realizowaniu Twojego zamysłu. Dopomóż nam być godnymi Córkami św. Franciszka i także Twoimi córkami. Dziękujemy Ci nasz drogi Ojcze za nieustanną opiekę nad nami, za wszystkie łaski, które otrzymujemy od Boga za Twoim pośrednictwem. Wyznajemy, że nadal potrzebujemy Twej ojcowskiej dłoni, która poprowadzi nas bezpiecznie wśród przeciwności życia. Wrażliwości Twego serca, które pozwoli nam usłyszeć nawet najcichsze wołanie o pomoc. Wierzymy, że pochylasz się nad nami, nad naszym trudem i pracą i jesteś potężnym naszym Orędownikiem u Trójjedynego Boga, którego umiłowałeś nad wszystko. Amen 

Błogosławiony Ojcze Antoni – módl się za nami!

Zaproszenie na rekolekcje

Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu: On sam będzie działał. Ps 37,5


Rekolekcje
dla dziewcząt szukających swojej drogi powołania
Sandomierz 15-18.07.2017 r.

Kontakt: s. Jadwiga Wróbel
ul. Koncertowa 15, 20 – 866 Lublin
tel. 796-507-943
jadwiga@franciszkanki-sandomierz.pl

Hiacynta i Franciszek Marto ogłoszeni świętymi

 

 Dwoje spośród trojga młodych wizjonerów z Fatimy, Hiacynta i Franciszek Marto zostali ogłoszeni świętymi. Dokonał tego papież Franciszek na początku Mszy św., którą odprawił w sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Fatimie w dniu setnej rocznicy pierwszego objawienia. Stali się oni najmłodszymi świętymi Kościoła katolickiego, którzy nie są męczennikami. Obecnie trwa proces beatyfikacyjny trzeciej wizjonerki, Łucji dos Santos.

Źródło: RV