Liturgia Słowa

Multimedia

Kategorie

Życzenia Wielkanocne

 

Sandomierz, Zmartwychwstanie Pańskie 2018

 

„Upadnijmy na kolana przy grobie Pańskim i przejęci żywo wdzięcznością za Bożej Męki trud,

zawołajmy: Kłaniamy się Chryste Tobie i błogosławimy Cię, żeś przez Krzyż i Mękę Swoją odkupił świat i dałeś nam uczestnictwo w Zmartwychwstaniu Swoim”, (bł. Antoni Rewera).

     

Czytaj więcej>>

Moi parafianie mają zaufanie do mnie …

16 marca wspominaliśmy w sposób szczególny osobę bł. ks. Antoniego Rewerę, który ostatni etap drogi krzyżowej rozpoczął w tym właśnie czasie.  1942 roku ks. Antoni Rewera, przygotowując się do mszy pogrzebowej, został aresztowany w zakrystii kościoła pw. świętego Józefa w Sandomierzu, gdzie od 1934 r. był proboszczem.  Niemcy przeprowadzili rewizję na plebanii, a następnie zabrali

Czytaj więcej>>

Wielki Post 2018

Kościół, pomagając nam owocnie przeżyć Wielki Post, proponuje trzy drogi: post, modlitwę i jałmużnę.

Pochylmy się nad każdą z nich wraz z bł. ks. Antonim Rewerą, który za życia wielu prowadził do Boga, modlitwą, słowem i świadectwem gorliwego życia. (Więcej…)

Rekolekcje…

Rekolekcje: Franciszkanie TV

Pierwszy odcinek rekolekcji na Wielki Post 2018 – Spowiedź święta, a w nim wyjaśnienie dziwnego tytułu oraz o tym czy Pan Bóg na nas czyha.

 

Zaproszenie