Liturgia Słowa

Multimedia

Kategorie

“Abyście wierzyli, /…/ i abyście wierząc mieli życie w imię Jego”

W dniach od 22 – 28 czerwca 2020 r. w Sandomierzu, w Domu Zgromadzenia Córek św. Franciszka Serafickiego odbyły się rekolekcje zakonne. Prowadził je o. Gwidon Hensel OFM Wikariusz Prowincjalny, Prowincji Niepokalanego Poczęcia N.M.P. – OO. Bernardynów w Polsce.                               

Czytaj więcej>>

XXI Rocznica beatyfikacji Ojca Antoniego Rewery

Beatyfikacja bł. ks. Antoniego Rewery i Męczenników II wojny światowej miała miejsce w Warszawie, dnia 13 czerwca 1999 r. a dokonał jej św. Jan Paweł II.

Czytaj więcej>>

Wspomnienie liturgiczne bł. ks. Antoniego Rewery z grona 108 męczenników drugiej wojny światowej

      Błogosławiony Antoni Rewera urodził się 6 stycznia 1869 roku w Samborcu koło Sandomierza. Święcenia kapłańskie otrzymał 2 lipca 1893 roku. Był Kapłanem diecezji sandomierskiej, wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym, dyrektorem Kongregacji Tercjarskiej i proboszczem sandomierskich parafii, gorliwym w trosce o chwałę Bożą i zbawienie dusz ludzkich.

Czytaj więcej>>

Śladami św. Jana Pawła II

100. Rocznica Urodzin św. Jana Pawła II

,,… przez tyle lat prowadził nas drogami wiary. To On, piastując władzę kluczy św. Piotra, wyniósł naszego Ojca Założyciela do chwały Błogosławionych. On także potwierdził nasz sposób życia zakonnego zatwierdzając Zgromadzenie na prawie powszechnym Kościoła, na prawie papieskim. Te fakty bardzo radują, ale myślę, że także ogromnie zobowiązują…

Czytaj więcej>>