Liturgia Słowa

Multimedia

Kategorie

XXI Rocznica beatyfikacji Ojca Antoniego Rewery

Beatyfikacja bł. ks. Antoniego Rewery i Męczenników II wojny światowej miała miejsce w Warszawie, dnia 13 czerwca 1999 r. a dokonał jej św. Jan Paweł II.

Czytaj więcej>>

Wspomnienie liturgiczne bł. ks. Antoniego Rewery z grona 108 męczenników drugiej wojny światowej

      Błogosławiony Antoni Rewera urodził się 6 stycznia 1869 roku w Samborcu koło Sandomierza. Święcenia kapłańskie otrzymał 2 lipca 1893 roku. Był Kapłanem diecezji sandomierskiej, wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym, dyrektorem Kongregacji Tercjarskiej i proboszczem sandomierskich parafii, gorliwym w trosce o chwałę Bożą i zbawienie dusz ludzkich.

Czytaj więcej>>

Śladami św. Jana Pawła II

100. Rocznica Urodzin św. Jana Pawła II

,,… przez tyle lat prowadził nas drogami wiary. To On, piastując władzę kluczy św. Piotra, wyniósł naszego Ojca Założyciela do chwały Błogosławionych. On także potwierdził nasz sposób życia zakonnego zatwierdzając Zgromadzenie na prawie powszechnym Kościoła, na prawie papieskim. Te fakty bardzo radują, ale myślę, że także ogromnie zobowiązują…

Czytaj więcej>>

Modlitwy za wstawiennictwem bł. ks. Antoniego Rewery

      Uwielbiając Wszechmogącego Boga za dar bł. ks. Antoniego Rewery i 108 Męczenników II wojny światowej, sprawowana była uroczysta Eucharystia w parafii św. Józefa w Sandomierzu. Z wiarą i ufnością przedstawialiśmy prośby, jak każdego 12 dnia mięsiąca, za wstawiennictwem bł. ks. Antoniego Rewery, polecając wszystkie troski i pragnienia naszych serc.

Czytaj więcej>>