Liturgia Słowa

Multimedia

Kategorie

40. rocznica śmierci Sługi Bożego Wincentego Granata

         Dzisiaj mija 40. rocznica śmierci Sługi Bożego Księdza Profesora Wincentego Granata. Ks. Profesor Wincenty Granat zmarł 11 grudnia 1979 roku w Sandomierzu. Osoba Sługi Bożego bliska jest naszej rodzinie zakonnej Córek św. Franciszka Serafickiego. Sługa Boży Wincenty Granat, tak bardzo oddany nauce, dźwigający ciężar tak wielu zadań naukowych i kapłańskich znalazł

Czytaj więcej>>

20. rocznica zatwierdzenia Zgromadzenia na prawie papieskim

         W tym roku – 2019 – jak już podkreślano to kilkakrotnie, Zgromadzenie wspomina liczne rocznice. Jest to bowiem rok jubileuszowy 150. rocznicy Urodzin Ojca Antoniego, ale też 20. rocznica Jego beatyfikacji, 60. rocznica erygowania Zgromadzenia przez Biskupa Sandomierskiego Jana Kantego Lorka i także ważna, którą wspominamy w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP,

Czytaj więcej>>

Papież ogłosił list apostolski zatytułowany „Godny podziwu”

 

Ojciec Święty Franciszek przypomniał historię pierwszego żłóbka, która związana jest z życiem Biedaczyny z Asyżu. Greccio znajduje się w przepięknej górskiej okolicy niecałe 100 km na północny-wschód od Rzymu. Według źródeł franciszkańskich, to właśnie tam miał zatrzymać się Święty, kiedy wracał od papieża Honoriusza III, który zatwierdził regułę założonego przez niego zakonu. Groty

Czytaj więcej>>

Zakończenie XV. Kapituły Generalnej Zgromadzenia – fotorelacja

 

        Od 12 do 16 listopada obradowała w Sandomierzu XV Kapituła Generalna Zgromadzenia Córek św. Franciszka Serafickiego, pod hasłem „Ufając mocy Bożego Ducha”. Zadaniem kapituły było podsumowanie mijającej kadencji dotychczasowego zarządu oraz wybory nowych władz zakonnych. Obrady kapituły poświęcone były także działalności apostolskiej Zgromadzenia.

 

 

     

Czytaj więcej>>

Nowy Zarząd Zgromadzenia Córek św. Franciszka Serafickiego

        Obradująca w Sandomierzu, w Domu generalnym Zgromadzenia, XV. Kapituła generalna Zgromadzenia Córek św. Franciszka Serafickiego, dnia 15 listopada 2019 roku, dokonała wyboru nowej Przełożonej generalnej oraz Zarządu Zgromadzenia na najbliższe 6 lat.

            Przełożoną generalną została M. mgr lic. Katarzyna Victoria Kwiatkowska

W skład Zarządu  weszły:

S. mgr Urszula

Czytaj więcej>>