Liturgia Słowa

Multimedia

Kategorie

39. rocznica śmierci Sługi Bożego Księdza Profesora Wincentego Granata – Współzałożyciela Zgromadzenia

11 grudnia 2018 roku, wspominamy 39. rocznicę śmierci Sługi Bożego Profesora Wincentego Granata. Sługa Boży Ks. Prof. Wincenty Granat otoczył ,,Ojcowską troską” Zgromadzenie zakonne założone w 1928 r. przez bł. Ks. Antoniego Rewerę i dołożył wiele starań po męczeńskiej śmierci jego Założyciela, by zostało zatwierdzone przez Kościół. Zgromadzenie Córek św. Franciszka Serafickiego, pielęgnuje

Czytaj więcej>>