Liturgia Słowa

Multimedia

Kategorie

Uroczystość św. Franciszka z Asyżu

Dzień 4 października 2018 roku to dla Zgromadzenia Córek św. Franciszka
Serafickiego doroczna uroczystość patronalna św. Franciszka z Asyżu, ale
także wspomnienie 90. rocznicy powstania Zgromadzenia.

Wspólnota Domu generalnego dziękowała Bogu za powstanie Zgromadzenia
i dar powołania każdej z sióstr podczas Mszy św. w kaplicy Domu generalnego,
której przewodniczył ks. dr Adam Kopeć, dyrektor Wydziału katechetycznego
Kurii diecezjalnej sandomierskiej. Kapłanom tego Rocznika święceń patronuje
od czasów seminaryjnych bł. Ks. Antoni Rewera – nasz Ojciec Założyciel.


Homilię podczas tej Mszy świętej wygłosił Wikariusz Biskupi ds. życia
konsekrowanego w Diecezji sandomierskiej ks. prof. Leon Siwecki, który
zwrócił uwagę na charyzmat świętości św. Franciszka z Asyżu oraz heroizm
w wierności prawdzie bł. Antoniego Rewery. Co sprawia, że „popiół
historii” nie ima się niektórych osób? – pytał kaznodzieja. To jest
całkowite oddanie się Bogu we wszystkim i porzucenie wszystkiego dla
Boga – jak było w przypadku Jana Bernardone (św. Franciszka), czy
niewzruszona wierność Chrystusowi, odważne trwanie przy Nim i
wypełnianie posługi kapłańskiej bez względu na zakazy i prześladowanie,
nawet za cenę oddania życia – w przypadku bł. Antoniego. Kaznodzieja
przypomniał też daty w historii Zgromadzenia na przestrzeni minionych 90
lat, a mianowicie: 4 X 1928 – powstanie Zgromadzenia, 16 V 1933 otwarcie
nowicjatu, 1 X 1942 – męczeńska śmierć bł. Antoniego w Dachau, 3 X 1959
– zatwierdzenie Zgromadzenia na prawie diecezjalnym, 8 XII 1959 –
przywdzianie stroju zakonnego przez wszystkie Siostry, 26 I 1992 – tytuł
Sługi Bożego dla Założyciela, 13 VI 1999 – beatyfikacja Ojca Założyciela
i 8 XII 1999 – zatwierdzenie Zgromadzenia na prawie papieskim.

Dziękując Bogu za 90 lat istnienia Zgromadzenia modlono się także w
intencji przyjaciół i dobrodziejów Zgromadzenia, żyjących i zmarłych, za
wszystkie Siostry i o dar nowych powołań. Ksiądz Kaznodzieja podkreślił,
że spadek liczby powołań może nas niepokoić, a nawet zasmucać i kazać
patrzeć w przyszłość bez optymizmu, to jednak nie wolno nam tracić
nadziei i zapominać, że Bóg  jest Panem historii i dzieł, które z Jego
natchnienia w Kościele powstają. Mocen On jest dać nowe powołania, tylko
gorąco o to prośmy i żyjmy święcie, jak wzór nam dają Patronowie dnia
dzisiejszego i tej uroczystości.

 

Dziękczynienie Bogu  za 90 lat Zgromadzenia świętowały także wszystkie
Wspólnoty Zgromadzenia w swoich domach i parafiach, gdzie aktualnie
pełnią misję Zgromadzenia.  Główne uroczystości, w połączeniu ze 150.
rocznicą Urodzin bł. Antoniego, będą pod koniec różańcowego miesiąca –
października.

Niech Pan Was błogosławi i niech Was strzeże i niech obdarza wszystkich
swoim pokojem.

                                                         m. Klara Radczak

.