Liturgia Słowa

Multimedia

Kategorie

76. rocznica męczeńskiej śmierci bł. ks. Antoniego Rewery

,,Jasny promieniu ziemi sandomierskiej,

świecisz przykładem prawdy i prostoty,

męstwem w cierpieniu dla chwały Chrystusa…”

 

1 października 1942 roku w obozie koncentracyjnym w Dachau męczeńską śmierć poniósł ks. Antoni Rewera.

Profesor i wychowawca alumnów,  duszpasterz,  proboszcz parafii sandomierskich. Aresztowany przez Niemców 16 marca 1942 roku, wywieziony do Oświęcimia, a następnie do Dachau – zmarł z wycieńczenia 1 października 1942 roku. Kapłan głębokiej wiary i duszpasterskiej gorliwości,  był cenionym spowiednikiem oraz wielkim społecznikiem i jałmużnikiem. Znany jest jako założyciel i opiekun wielu organizacji i bractw, między innymi Zgromadzenia Córek Świętego Franciszka Serafickiego. Nazwano go ,,Męczennikiem prawdomówności” za jego umiłowanie prawdy, dla której został aresztowany przez okupanta. Ogłoszony błogosławionym 13 czerwca 1999 roku.

Sympozjum…

.