Liturgia Słowa

Multimedia

Kategorie

Żywe witryny historii

W niedzielę 14 października w Sandomierzu przypadła doroczna uroczystość odpustowa ku czci bł. Wincentego Kadłubka.

W procesji z relikwiami od kościoła św. Michała do katedry wzieły także udział Siostry ze Zgromadzenia Córek św. Franciszka Serafickiego.

Matka Klara i s. Letycja, niosły relikwie bł. Wincentego Kadłubka od bramy Seminarium Duchownego do bramy Opatowskiej. Mszy

Czytaj więcej>>