Liturgia Słowa

Multimedia

Kategorie

Uroczystość św. Franciszka z Asyżu

Dzień 4 października 2018 roku to dla Zgromadzenia Córek św. Franciszka Serafickiego doroczna uroczystość patronalna św. Franciszka z Asyżu, ale także wspomnienie 90. rocznicy powstania Zgromadzenia.

Wspólnota Domu generalnego dziękowała Bogu za powstanie Zgromadzenia i dar powołania każdej z sióstr podczas Mszy św. w kaplicy Domu generalnego,

Czytaj więcej>>