Liturgia Słowa

Multimedia

Kategorie

Uroczystości jubileuszowe rocznicy Urodzin bł. ks. Antoniego Rewery i 90.lecia powstania Zgromadzenia Córek św. Franciszka Serafickiego

 

 

W sobotę 27 października 2018 roku, Zgromadzenie Córek św. Franciszka Serafickiego świętowało 150. rocznicę urodzin swojego Założyciela – bł. ks. Antoniego Rewery i dziewięćdziesiątą rocznicę powstania. Z tej racji zostało zorganizowane w Sandomierzu specjalne Sympozjum, które rozpoczęło się o g. 9.30 w Domu Katolickim, a zakończyło Mszą św.

Czytaj więcej>>