Liturgia Słowa

Multimedia

Kategorie

Zakończenie etapu diecezjalnego procesu beatyfikacyjnego ks. Wincentego Granata – współzałożyciela Zgromadzenia

 

 

W uroczystość bł. Wincentego Kadłubka, Patrona miasta Sandomierza, dnia 9 października 2018 roku, zakończył się na etapie diecezjalnym sandomierski proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny Sługi Bożego Księdza Wincentego Granata.

 

Ks. Wincenty Grant, kapłan diecezji sandomierskiej, dogmatyk i filozof, profesor i Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, był także związany z naszym Zgromadzeniem Córek św. Franciszka Serafickiego. Znał On bowiem i cenił naszego Ojca Założyciela bł. Antoniego Rewerę, był jego uczniem, jako alumn Wyższego Seminarium Duchownego.
Po zakończeniu wojny, gdy zabrakło Ojca Rewery, który został zamęczony w Dachu, razem ze Sługą Bożym Księdzem Biskupem Piotrem Gołębiowskim, otoczył opieką „osieroconą” – jak sam mawiał – Wspólnotę sióstr bł. Antoniego Rewery. Ks. Granat, aby dokończyć rozpoczęte przez ks. Rewerę dzieło tworzenia zgromadzenia zakonnego, na podstawie rękopisu „Reguły życia dla Córek św. Franciszka Serafickiego” autorstwa ks. Rewery, opracował dla Zgromadzenia nowe Konstytucje i wspomagał Siostry w uzyskaniu praw diecezjalnych oraz przywdziania habitów. Wysiłki Sługi Bożego Wincentego nie poszły na marne, dnia 3 października 1959 roku, Biskup Sandomierski Jan Kanty Lorek wydał dekret erekcji Zgromadzenia na prawie diecezjalnym, a 8 grudnia tegoż roku, wszystkie Siostry profeski przywdziały zakonne habity.
Pamięć o „Ojcu Granacie”, bo tak był nazywany przez Siostry, żywa jest w całym Zgromadzeniu. Od 1995 roku, gdy rozpoczął się w Sandomierzu proces beatyfikacyjny, co miesiąc podczas dni skupienia, w kaplicy Domu generalnego Zgromadzenia, pod który na wiosnę 1979 roku Sługa Boży Wincenty Granat poświęcił kamień węgielny, sprawowana jest Msza święta dziękczynna za Jego Osobę z prośbą o wyniesienie Go na ołtarze.

W uroczystości zamknięcia procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego Wincentego Granata, w kościele seminaryjnym św. Michała Archanioła w Sandomierzu, dnia 9 października o godz. 9.30, wzięły udział duchowe Córki Księdza Rewery i „Ojca Granata”.

 

W skład Trybunału beatyfikacyjnego, który prowadził ten proces na etapie diecezjalnym, wchodziła, jako Notariusz actuariusz, s. Klara Halina Radczak, od 2007 r. przełożona generalna Zgromadzenia.

Zgromadzenie Córek św. Franciszka, wdzięczne Bogu za dar beatyfikacji swego Założyciela bł. Antoniego Rewery, modli się gorąco i oczekuje na łaskę wyniesienia do chwały także „Ojca Wincentego Granata” – Współzałożyciela.

.