Liturgia Słowa

Multimedia

Kategorie

Wszystko ma swój czas…

„Sprawy waszego zbawienia  nie odkładajcie na jutro, bo ono niewiadome. Każdy dzień dany nam od Boga, niech nam upływa na dobrej i wiernej służbie Bożej, bo od dobrego wykorzystania czasu, zależy nasza wieczna szczęśliwość”. bł. ks. A. Rewera

Każdy z nas został umiłowany przez Boga i w odpowiednim czasie powołany do

Czytaj więcej>>

„winniśmy świętych czcić, bo są przyjaciółmi Bożymi…”

„Aby  stać się świętym, trzeba się modlić, szukać, pukać stosownie do Boskiego Mistrza. Modlić się, to znaczy błagać usilnie; szukać to znaczy przejść drogę cnót i dobrych uczynków; pukać jest to trwać w modlitwie i szukaniu. Świętość nabywa się, mówi Zbawiciel, zwycięstwem nad wadami, słabościami  i opieraniem się pokusom. Do nieba trzeba wejść przez ciasną

Czytaj więcej>>

6 stycznia 2019 roku – 150. rocznica Urodzin Ojca Założyciela – Bł. Antoniego Rewery

W Uroczystość Objawienia Pańskiego, 6 stycznia 2019 roku, Zgromadzenie nasze – Córek św. Franciszka Serafickiego wspominało 150. rocznicę Urodzin Założyciela – Błogosławionego Ks. Antoniego Rewery.

Uroczystej Mszy św. o godz. 7.30 w kaplicy Domu generalnego przewodniczył Ks. dr Adam Kopeć, Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii diecezjalnej sandomierskiej, gdzie

Czytaj więcej>>

Życzenia Świąteczne

„O, Boskie Dziecię, umocnij naszą wiarę i ufność, rozgrzej miłością serca nasze i synów Ojczyzny naszej, byśmy wszyscy, bez różnicy, okazywali się ludźmi dobrej woli i by pokój Twój święty, był udziałem naszym, a Polska Twoją własnością, Twoim Królestwem na zawsze!”. 

(Bł. Antoni Rewera, BN 1920)

 

 

Czytaj więcej>>

,,Przyjdzcie do Mnie wszyscy…”

O Wszechmocny Jezu, przychodzimy do Ciebie z pokorą, powtórz w sercach naszych cuda… Twojej łaski. Niech przejrzy dusza nasza i pozna Ciebie. Niechaj powstanie i pobiegnie do Ciebie, niech uszy jej otworzą się na głos Twój, niech z grobu grzechu powstanie i życiem łaski żyć pocznie. Niechaj naśladuje męstwo, pokorę i umartwienie

Czytaj więcej>>