Liturgia Słowa

Multimedia

Kategorie

“Abyście wierzyli, /…/ i abyście wierząc mieli życie w imię Jego”

W dniach od 22 – 28 czerwca 2020 r. w Sandomierzu, w Domu
Zgromadzenia Córek św. Franciszka Serafickiego odbyły się rekolekcje
zakonne. Prowadził je o. Gwidon Hensel OFM Wikariusz Prowincjalny,
Prowincji Niepokalanego Poczęcia N.M.P. – OO. Bernardynów w Polsce.                                                       

Ten szczególny czas duchowej odnowy miał temat – „Abyście wierzyli, […] i abyście wierząc mieli życie w imię Jego” (J 20, 31). Każdy dzień tych rekolekcji siostry przeżywały rozważając siedem znaków, które o. Gwidon wydobył z Ewangelii św. Jana.
Znak pierwszy J 2, 1-11: „Napełnijcie stągwie wodą! I napełnili je aż po brzegi”.
Cz. 2: Odzyskać smak – „Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory”.
Znak drugi J 4, 46-54:”Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego”                                                                                                      Znak trzeci J 5, 1-18: „Czy chcesz być zdrowy?”
Cz.2: „Weź zwoje łoże i chodź”.
Znak czwarty J 6, 1-15: „Wy dajcie im jeść”.
Cz.2: J 6, 22-71: „Ja jestem chlebem żywym”.
Znak piąty J 9,1-41: „Kto zgrzeszył? Stało się tak, aby się na nim objawiły sprawy Boże”.
Cz.2: „Ma swoje lata”. Od słabości do wiary.
Znak szósty J 11,1-44: „Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!”.
Cz.2: J 11,1-44: „Oto, jak go miłował”.
Znak siódmy J 20,19-29: Patrz na mnie! Dotknij Mnie!

Siostry głęboko przeżywały ewangeliczne treści, którym także
towarzyszyło bogate słowo zaczerpnięte z Pism św. Franciszka i św. Klary.
Jesteśmy wdzięczne o. Gwidonowi, że tak hojnie Pan przez jego posługę
obdarzył nas sobą. Modlimy się zatem, aby Trój-Jedyny Bóg swoją obecnością
wynagradzał wszelki włożony trud przez o. Gwidona i błogosławi jego
codzienność.

W ostatnim dniu 28 czerwca 2020 r. w trakcie uroczystej Eucharystii s. Nikola Kaczmarska i s. Marcelina Pańczyk przeżywały jubileusz 25. lecia ślubów zakonnych. Wśród grona Sióstr obecna była Przełożona generalna M. Victoria Kwiatkowska i Zarząd Zgromadzenia. Uroczystości przewodniczył ks. kan. dr Dariusz Skrok, z którym koncelebrowali długoletni kierownik duchowy sióstr, ks. dr Jacek Beksiński, ks. Andrzej Teper i ks. kan. dr Władysław Gwóźdź.
My – jako siostry ze Zgromadzenia Córek św. Franciszka Serafickiego,
dziękowałyśmy Trój-Jedynemu Bogu śpiewając uroczyste Te Deum za dar powołania s. Nikoli i s. Marceliny, jak również za fakt, że każda z nas została nim obdarzona. Dziękowałyśmy także uroczystującym Siostrom, że ten dar przyjęły i wraz z Panem żyją nim każdego dnia.
Zewnętrznymi znakami przeżywania zakonnego jubileuszu są:
– wianek – symbolizuje „koronę niebieskiej chwały” obiecaną tym, którzy miłują Boga. Jest on poświęcony w wigilię jubileuszu, w czasie uroczystych Nieszporów;
– zapalona świeca – znak światła Chrystusa Jedynego Oblubieńca;
– krzyż – przypomina siostrze o bezgranicznej miłości Boga względem każdego człowieka. Strzeże także i broni przed pokusami nieprzyjaciela człowieka. Do istotnych momentów jubileuszowej liturgii należy obrzęd, który rozpoczyna się po homilii. Uroczystujące Siostry najpierw prosiły Boga o odpuszczenie wszystkich swoich grzechów oraz o łaskę wiernego trwania w powołaniu do końca swojego życia, po czym odnowiły swoje śluby zakonne. Następnie celebrans udzielił Siostrom jubilatkom błogosławieństwa i wręczył krzyż, aby był dla każdej z nich oparciem w naśladowaniu Chrystusa.
W pójściu za Jezusem i z Jezusem oraz dla Niego, Maryja jest najwspanialszym wzorem.Osoby konsekrowane spoglądając na Maryję stojącą właśnie pod krzyżem swojego umiłowanego Syna, odkrywają w całej prawdzie, wielorakie wymiary życia poświęconego Bogu i doświadczają prawdy, że najowocniej urzeczywistniają swoje powołanie wówczas, gdy czynią to jak Maryja.
Trzeba także pamiętać, że życie konsekrowane nie jest znakiem świętości człowieka, ale Boga i Jego Królestwa. Warto zatem modlić się za s. Marcelinę i s. Nikolę, jak również za wszystkie osoby,które poświęciły swoje życie Bogu.                                                                                                                        Życzymy s. Nikoli i s. Marcelinie, aby w swej codzienności doświadczały
bliskiej obecności Jezusa Oblubieńca. Aby On rozpromieniał nad nimi swoje
oblicze, umacniał ich wiarę, nadzieję i miłość.

 

s. Daniela Chwałek CFS

 

 

 

 

.