Liturgia Słowa

Multimedia

Kategorie

“Abyście wierzyli, /…/ i abyście wierząc mieli życie w imię Jego”

W dniach od 22 – 28 czerwca 2020 r. w Sandomierzu, w Domu Zgromadzenia Córek św. Franciszka Serafickiego odbyły się rekolekcje zakonne. Prowadził je o. Gwidon Hensel OFM Wikariusz Prowincjalny, Prowincji Niepokalanego Poczęcia N.M.P. – OO. Bernardynów w Polsce.                               

Czytaj więcej>>