Liturgia Słowa

Multimedia

Kategorie

100. Rocznica Urodzin św. Jana Pawła II

,,… przez tyle lat prowadził nas drogami wiary. To On, piastując władzę kluczy św. Piotra, wyniósł naszego Ojca Założyciela do chwały Błogosławionych. On także potwierdził nasz sposób życia zakonnego zatwierdzając Zgromadzenie na prawie powszechnym Kościoła, na prawie papieskim. Te fakty bardzo radują, ale myślę, że także ogromnie zobowiązują…

Czytaj więcej>>

Modlitwy za wstawiennictwem bł. ks. Antoniego Rewery

      Uwielbiając Wszechmogącego Boga za dar bł. ks. Antoniego Rewery i 108 Męczenników II wojny światowej, sprawowana była uroczysta Eucharystia w parafii św. Józefa w Sandomierzu. Z wiarą i ufnością przedstawialiśmy prośby, jak każdego 12 dnia mięsiąca, za wstawiennictwem bł. ks. Antoniego Rewery, polecając wszystkie troski i pragnienia naszych serc.

Czytaj więcej>>