Liturgia Słowa

Multimedia

Kategorie

“Eucharystia buduje Kościół”

    Rekolekcje zakonne w zgromadzeniu Córek  św. Franciszka Serafickiego.

 W dniach 30. 06. – 06. 07 2020 r. w Domu Zgromadzenia Córek św. Franciszka Serafickiego w Sandomierzu, odbyła się druga tura rekolekcji zakonnych.     

    

Minione rekolekcje prowadził ks. dr Jacek Beksiński oraz o. Mateusz Stachowski OFM Conv. Pierwszy prelegent z racji trwającego Roku Eucharystii, zaprosił nas do pochylenia się nad tajemnicą Jezusa Eucharystycznego.

Głębokie i poruszające nauki nawiązujące do pism Ojca Założyciela Antoniego Rewery, zachęciły nas – Jego duchowe Córki do zatrzymania się nad znaczeniem codziennej Mszy św. i pogłębiły w nas ducha adoracyjnego.      Ks. Jacek przypomniał nam, o częstej Komunii duchowej i ścisłego łączenia Sakramentu Ołtarza z Sakramentem Pokuty.

Z kolei o. Mateusz w swoich konferencjach skierował nasze myśli w stronę duchowej kondycji  naszego serca, od której zależą nasze relacje z Bogiem i bliźnimi. 

“Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty” – woła Pan Bóg na kartach Starego Testamentu.

Powołanie do świętości… by być dobrym, czyniącym pokój i tak po prostu – by coraz bardziej stawać się człowiekiem, powinno być naszym powszednim chlebem życia. Uczą nas tego święci i błogosławieni, warto do nich dołączyć.

 I jeszcze jedno…cisza widzi Boga w ciągłej adoracji, we wzroku, który nigdy nie gubi Boga i bliźniego lecz pomaga im być bliżej siebie. 

 Niech kolejny rok każdej Córki św. Franciszka będzie  swoistą wyprawą przez “nieznane” w kierunku Boga. Bo słuchać znaczy zamilknąć… wstać i z ufnością iść za Jezusem, by razem ze św. Franciszkiem budować Królestwo Miłości pośród nas. 

 

 

 

s. Julia Kalarus CFS

 

 

.