Liturgia Słowa

Multimedia

Kategorie

“Abyście wierzyli, /…/ i abyście wierząc mieli życie w imię Jego”

W dniach od 22 – 28 czerwca 2020 r. w Sandomierzu, w Domu Zgromadzenia Córek św. Franciszka Serafickiego odbyły się rekolekcje zakonne. Prowadził je o. Gwidon Hensel OFM Wikariusz Prowincjalny, Prowincji Niepokalanego Poczęcia N.M.P. – OO. Bernardynów w Polsce.                               

Czytaj więcej>>

XXI Rocznica beatyfikacji Ojca Antoniego Rewery

Beatyfikacja bł. ks. Antoniego Rewery i Męczenników II wojny światowej miała miejsce w Warszawie, dnia 13 czerwca 1999 r. a dokonał jej św. Jan Paweł II.

Czytaj więcej>>

Wspomnienie liturgiczne bł. ks. Antoniego Rewery z grona 108 męczenników drugiej wojny światowej

      Błogosławiony Antoni Rewera urodził się 6 stycznia 1869 roku w Samborcu koło Sandomierza. Święcenia kapłańskie otrzymał 2 lipca 1893 roku. Był Kapłanem diecezji sandomierskiej, wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym, dyrektorem Kongregacji Tercjarskiej i proboszczem sandomierskich parafii, gorliwym w trosce o chwałę Bożą i zbawienie dusz ludzkich.

Czytaj więcej>>

Śladami św. Jana Pawła II