Liturgia Słowa

Multimedia

Kategorie

Spotkanie formacyjne Córek św. Franciszka Serafickiego

     Na progu Wielkiego Postu a. d. 2020, w ostatnią sobotę lutego, Siostry naszego Zgromadzenia przeżywały swój dzień formacji stałej. Na miejsce zjazdu został tym razem wybrany Dom Zgromadzenia w Częstochowie. Spotkanie to, pod patronatem Przełożonej generalnej M. Victorii Kwiatkowskiej, prowadziła, odpowiedzialna za ten etap formacji w Zgromadzeniu, s. Dr Daniela Chwałek z Bytomia.

S. Mistrzyni Daniela przygotowała dla Sióstr prezentację multimedialną zatytułowaną „Odczytywanie śladów obecności Boga”. Motto przewodnie zamyśleń stanowiły słowa Czcigodnego Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego: „We wszystkim, co zdarza się w życiu człowieka, trzeba odczytać ślady miłości Boga. Wtedy do serca wkroczy radość”.

Treść prezentacji była interesująca, a dotyczyła „modlitwy rachunkiem sumienia” w ujęciu Ojca Założyciela – bł. Antoniego Rewery i także św. Ignacego Loyoli. Uzupełniona oczywiście o własne przemyślenia oraz doświadczenie duchowe Prelegentki, która podsumowując wykład podkreśliła, że „modlitwa rachunkiem sumienia jest znajdowaniem Boga w swoim życiu tu i teraz i może się ona stać autentyczną duchową przygodą każdej Siostry”.

W spotkaniu uczestniczyła M. Victoria i 28 Sióstr, więc tak się miło złożyło, że dnia 29 lutego wzięło udział 29 sióstr, które reprezentowały z jednym wyjątkiem wszystkie Domy Zgromadzenia.

Pięknym dopełnieniem formacyjnych rozważań był udział Sióstr we Mszy św. i modlitwa indywidualna przed Obliczem Matki Najświętszej na Jasnej Górze.

s. Klara Radczak

.