Liturgia Słowa

Multimedia

Kategorie

Zaproszenie na rekolekcje dla dziewcząt

Siostry franciszkanki serdecznie zapraszają dziewczęta na rekolekcje do sandomierskiego Klasztoru w okresie od 24-26 stycznia 2020 roku.

Rekolekcje poprowadzi ks. Paweł Sobstyl

Temat rekolekcji: Co mi daje Eucharystia? ,,Wpływ komunii z Bogiem na moje decyzje i życiowe wybory”.

Informacje i zapisy: s. Rozalia Kozek CFS, tel. 791986444 e-mail: sfranciszkanka5@wp.pl

Serdecznie zapraszamy!

Czytaj więcej>>

„Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”

    Pan Jezus przyszedł nad rzekę Jordan, żeby przyjąć chrzest. Pokonał dystans kilkudziesięciu kilometrów na piechotę i prosił człowieka o chrzest. Wielkość człowieka i jego świętość polega na tym, że ustępuje Bogu, zgadza się na Jego plan, chociaż może do końca go nie rozumie, tak jak św. Jan nie rozumiał do końca dlaczego ma

Czytaj więcej>>

Orszak Trzech Króli w Sandomierzu

151. rocznica Urodzin Bł. Antoniego Rewery

          

     Uroczystość Objawienia Pańskiego w naszym Zgromadzeniu Córek św. Franciszka Serafickiego, to każdego roku także wspomnienie – przywołanie Rocznicy Urodzin Ojca Założyciela – Bł. Antoniego Rewery, który urodził się 6 stycznia 1869 roku w Samborcu k. Sandomierza. W tym roku Pańskim – 2020 – od tegoż wydarzenia mija już 151 lat.

          

Czytaj więcej>>