Liturgia Słowa

Multimedia

Kategorie

Spotkanie formacyjne Córek św. Franciszka Serafickiego

     Na progu Wielkiego Postu a. d. 2020, w ostatnią sobotę lutego, Siostry naszego Zgromadzenia przeżywały swój dzień formacji stałej. Na miejsce zjazdu został tym razem wybrany Dom Zgromadzenia w Częstochowie. Spotkanie to, pod patronatem Przełożonej generalnej M. Victorii Kwiatkowskiej, prowadziła, odpowiedzialna za ten etap formacji w Zgromadzeniu, s. Dr Daniela Chwałek z Bytomia.

Czytaj więcej>>