Liturgia Słowa

Multimedia

Kategorie

Nowy Zarząd Zgromadzenia Córek św. Franciszka Serafickiego

        Obradująca w Sandomierzu, w Domu generalnym Zgromadzenia, XV. Kapituła generalna Zgromadzenia Córek św. Franciszka Serafickiego, dnia 15 listopada 2019 roku, dokonała wyboru nowej Przełożonej generalnej oraz Zarządu Zgromadzenia na najbliższe 6 lat.

            Przełożoną generalną została M. mgr lic. Katarzyna Victoria Kwiatkowska

W skład Zarządu  weszły:

S. mgr Urszula

Czytaj więcej>>