Liturgia Słowa

Multimedia

Kategorie

Życzenia Świąteczne

Sandomierz, Boże Narodzenie A.D. 2019

„Siano staje się pierwszym posłaniem dla Tego, Który objawi się jako chleb, który z nieba zstąpił. W żłobie położony stał się pokarmem naszym. Żłóbek zawiera różne tajemnice życia Jezusa i sprawia, że odczuwamy je blisko naszego codziennego życia”. (Admirale signum,2, pp. Franciszek)

    Świętowanie

Czytaj więcej>>

Decyzja Watykanu w sprawie procesu beatyfikacyjnego ks. Wincentego Granata

          Watykańska Kongregacja ds. Świętych wydała dekret stwierdzający ważność procesu kanonizacyjnego na poziomie diecezjalnym w sprawie Sługi Bożego ks. Wincentego Granata.

Ta decyzja oznacza, że na etapie diecezjalnym dochodzenia odnośnie życia, heroiczności cnót, sławy świętości i znaków Sługi Bożego zostały wiernie zachowane wszystkie normy i procedury prawne.

Kolejnym etapem w procesie będzie wyznaczenie przez Stolicę Apostolską Relatora, pod którego kierunkiem zostanie

Czytaj więcej>>

„Radujcie się zawsze w Panu”

III niedziela Adwentu w Kościele nazywana jest Niedzielą „Gaudete”, czyli niedzielą radości. 

        Nazwa tej niedzieli pochodzi od słów mszalnej antyfony na wejście: „Gaudete in Domino semper”, czyli „Radujcie się zawsze w Panu”. Teksty liturgii tej niedzieli przepełnione są radością z zapowiadanego przyjścia Chrystusa i z daru odkupienia, jakie przynosi.

Radość

Czytaj więcej>>

Uroczystości Sługi Bożego Wincentego Granata w Sandomierzu

                12 grudnia 2019 roku, jak każdy 12 dzień miesiąca dla sandomierskich Wspólnot Córek św. Franciszka Serafickiego, kończył się wieczorem Mszą św. ku czci Błogosławionego Ojca Antoniego w kościele św. Józefa. Tym razem też, jak to ma miejsce od pięciu już lat, ukazał się kolejny nr czasopisma ,,Rewerzanka”.

Czytaj więcej>>

40. rocznica śmierci Sługi Bożego Wincentego Granata

         Dzisiaj mija 40. rocznica śmierci Sługi Bożego Księdza Profesora Wincentego Granata. Ks. Profesor Wincenty Granat zmarł 11 grudnia 1979 roku w Sandomierzu. Osoba Sługi Bożego bliska jest naszej rodzinie zakonnej Córek św. Franciszka Serafickiego. Sługa Boży Wincenty Granat, tak bardzo oddany nauce, dźwigający ciężar tak wielu zadań naukowych i kapłańskich znalazł

Czytaj więcej>>