Liturgia Słowa

Multimedia

Kategorie

Na drodze Męczeństwa

30 kwietnia 2018 roku Siostry ze Zgromadzenia Córek św. Franciszka Serafickiego przybyły do Dachau, aby nawiedzić miejsce męczeństwa swojego Ojca Założyciela. 18 Sióstr z Matką Generalną i Członkiniami Zarządu, ks. Grzegorz Lipiec i p. Magdalena Stępień – kuzynka bł. Ojca Antoniego – to delegacja Zgromadzenia do Dachau z racji 75 rocznicy śmierci,

Czytaj więcej>>

Dziś Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego

,,Dzień ten obchodzony jest przez Kościół katolicki w Polsce 29 kwietnia. W czasie II wojny światowej z rąk okupantów niemieckich i sowieckich zginęło prawie 3 tys. polskich duchownych”. Wśród duchownych, którzy ponieśli śmierć w Dachau był także bł. ks. Antoni Rewera i jego siostrzeniec ks. kmdr ppor. Władysław Miegoń – pierwszy kapelan Marynarki Wojennej

Czytaj więcej>>

Życzenia Wielkanocne

 

Sandomierz, Zmartwychwstanie Pańskie 2018

 

„Upadnijmy na kolana przy grobie Pańskim i przejęci żywo wdzięcznością za Bożej Męki trud,

zawołajmy: Kłaniamy się Chryste Tobie i błogosławimy Cię, żeś przez Krzyż i Mękę Swoją odkupił świat i dałeś nam uczestnictwo w Zmartwychwstaniu Swoim”, (bł. Antoni Rewera).

     

Czytaj więcej>>

Moi parafianie mają zaufanie do mnie …

16 marca wspominaliśmy w sposób szczególny osobę bł. ks. Antoniego Rewerę, który ostatni etap drogi krzyżowej rozpoczął w tym właśnie czasie.  1942 roku ks. Antoni Rewera, przygotowując się do mszy pogrzebowej, został aresztowany w zakrystii kościoła pw. świętego Józefa w Sandomierzu, gdzie od 1934 r. był proboszczem.  Niemcy przeprowadzili rewizję na plebanii, a następnie zabrali

Czytaj więcej>>

Wielki Post 2018

Kościół, pomagając nam owocnie przeżyć Wielki Post, proponuje trzy drogi: post, modlitwę i jałmużnę.

Pochylmy się nad każdą z nich wraz z bł. ks. Antonim Rewerą, który za życia wielu prowadził do Boga, modlitwą, słowem i świadectwem gorliwego życia. (Więcej…)