Wiadomości KAI

Liturgia Słowa

Multimedia

Kategorie

Rekolekcje sióstr 20. 06 – 26. 06. 2021 r.

      Wyjście na “Pustynię”

Dnia 20 czerwca 2021 roku, w 12 niedzielę zwykłą, w domu bł. Ojca  Antoniego Rewery w Sandomierzu wspólnota 19 sióstr Córek św. Franciszka Serafickiego rozpoczęła swoje doroczne rekolekcje.                          Liturgia na dzień przyniosła siostrom ” burzę na jeziorze “, a z naszej zakonnej wspólnoty do domu Ojca odeszła s. Anastazja.                 I tak, tym eschatologicznym akcentem rozpoczęłyśmy odnowę z Bogiem, samą sobą i z drugim człowiekiem.                                                                 Przewodnikiem duchowym był o. Gwidon Hensel, wikariusz prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP. Zakonu Braci Mniejszych w Polsce.          Pod czujnym okiem s. Wikarii Urszuli Kuźni, odpowiedzialnej za tę turę rekolekcji, siostry mogły w ciszy i skupieniu kontemplować Boga w Najświętszym Sakramencie.                                                                         Nawiązując do Ewangelii przypadającej na poszczególny dzień, nawiązując do łowienia ryb przez Piotrai innych Apostołów, stawiał trudne pytania:                               – Czym są Twoje sieci?                                                                               – Czym sobie  próbujesz zapełnić życie?                                       W kolejne dni wprowadziła nas Księga Wyjścia 20, 1 i następne, czyli przykazania Boże. Słowo wymaga ciszy, w ciszy Słowo się słyszy. Słowem jest sam Bóg, który czeka na ciszę naszych ust.                                                      Kolejne przykazania to znowu trudne pytania:                                                                                               – Gdzie jest twój bożek? Może w czasiektóry mu poświęcasz?                          Potem był bogaty młodzieniec, który po spotkaniu z Jezusem dalej myślał o swoim bogactwie. Idziemy dalej a tu czeka na nas odpoczynek. Ale czy umiem odpoczywać? To znaczy być wolnym od: przymusów zewnętrznych, od fobii, od grzechu. A potem nic prostszego jak kochać mamę i tatę.                      Kiedy błogosławię swoje życie, miłuję nieprzyjaciół i daruję im zycie. Bo najpełniej miłość wyraża sie w przebaczeniu.                                                   24 czerwca siostry wzięły udział w uroczystości pogrzebowej s. Anastazji.   Rekolekcje zakończyły się w sobotę obiadem podczas, którego siostry dały wyraz swojej franciszkańskiej radości.                                                               ” A na koniec bądźcie mocni w Panu siłą Jego potęgi. Stańcie więc do walki przepasawszy biodra wasze prawdą i przyoblókłwszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a dawszy nogi w gotowość głoszenia dobrej nowiny o pokoju”                                                                                                                                       Ef , 10: 14 – 15                                                                                                                                                                                                                                          s. Jadwiga

 

.