Liturgia Słowa

Multimedia

Kategorie

28. 06 – 4. 07. 2021r. Kolejny czas odnowy duchowej

        W dniach od 28. 06 – 4. 07. 2021 r. w naszym Zgromadzeniu w Sandomierzu odbyła się II seria rekolekcji dla sióstr. Wzięło w niej udział 23 siostry z różnych placówek. Rekolekcje poprowadził ks. Michał Turkowski, kapłan diecezji warszawskiej. Myślą przewodnią rekolekcji było pogłębienie relacji z Bogiem i między sobą, w naszych wspólnotach. Był to czas zweryfikowania swojego życia zakonnego i doładowania akumulatorów na kolejny rok pracy.     Na zakończenie rekolekcji, s. Przełożona Marzena przeżywała swój srebrny jubileusz czyli dziękowała Bogu za 25 lat życia zakonnego.  Życzyliśmy Siostrze dalszej pięknej i owocnej posługi i doczekania kolejnych jubileuszy.

.