Liturgia Słowa

Multimedia

Kategorie

Stolica Apostolska udziela odpustu specjalnego wiernym dotkniętym pandemią koronawirusa