Liturgia Słowa

Multimedia

Kategorie

Żywe Witryny Historii. Uroczystości ku Czci bł. Wincentego Kadłubka

   Błogosławiony Wincenty Kadłubek jest Bożym darem dla Sandomierza i dla całej naszej diecezji. Są nim również inni święci i wybitni ludzie, bazylika katedralna, kościoły, historyczne budowle, dzieła sztuki, księgozbiory i archiwa, piękno architektury i otaczającej nas przyrody. Za te dary dziękowaliśmy podczas Eucharystii i nigdy nie przestaniemy dziękować. Musimy jednak pamiętać, że współczesne oblicze miasta nosi również twoje i moje rysy przez nasze marzenia, działania,

Czytaj więcej>>