Liturgia Słowa

Multimedia

Kategorie

Wielki Post 2018

Kościół, pomagając nam owocnie przeżyć Wielki Post, proponuje trzy drogi: post, modlitwę i jałmużnę.

Pochylmy się nad każdą z nich wraz z bł. ks. Antonim Rewerą, który za życia wielu prowadził do Boga, modlitwą, słowem i świadectwem gorliwego życia. (Więcej…)

.