Liturgia Słowa

Multimedia

Kategorie

Uroczystość św. Franciszka z Asyżu

Dzień 4 października 2018 roku to dla Zgromadzenia Córek św. Franciszka Serafickiego doroczna uroczystość patronalna św. Franciszka z Asyżu, ale także wspomnienie 90. rocznicy powstania Zgromadzenia.

Wspólnota Domu generalnego dziękowała Bogu za powstanie Zgromadzenia i dar powołania każdej z sióstr podczas Mszy św. w kaplicy Domu generalnego,

Czytaj więcej>>

76. rocznica męczeńskiej śmierci bł. ks. Antoniego Rewery

,,Jasny promieniu ziemi sandomierskiej, świecisz przykładem prawdy i prostoty, męstwem w cierpieniu dla chwały Chrystusa…”

 

1 października 1942 roku w obozie koncentracyjnym w Dachau męczeńską śmierć poniósł ks. Antoni Rewera.

Profesor i wychowawca alumnów,  duszpasterz,  proboszcz parafii sandomierskich. Aresztowany przez Niemców 16 marca 1942 roku,

Czytaj więcej>>

Nowenna do św. Franciszka (25 września – 3 października)

Modlitwa wstępna na każdy dzień nowenny

Wszechmogący, wieczny Boże, któryś przez Jednorodzonego Syna Swego oświecił dusze nasze światłem Ewangelii, daj nam prosimy, przez zasługi świętego Ojca Franciszka, abyśmy żyli jak on Ewangelią, a przez to Ciebie wysławiali. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwy na poszczególne dni nowenny

Dzień pierwszy – 25 września O pokorze

Czytaj więcej>>

Odeszła do Domu Ojca

W I czwartek miesiąca, gdy kończył się dzień 6 września 2018 roku, w ostatnich minutach tegoż dnia, przeżywszy 78 lat, odeszła do Domu Ojca śp. S. Anna Helena Jakubczyk ze Zgromadzenia Córek św. Franciszka Serafickiego. S. Anna ur. się 28 lipca 1940 r. w Ciechostowicach k. Szydłowca. Była córką Bronisławy

Czytaj więcej>>

„Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”

Uroczystość jubileuszu 70. lecia profesji zakonnej

W dniach od 19 do 25 sierpnia 2018 roku Siostry zgromadziły się w Domu generalnym Zgromadzenia w Sandomierzu na III serii zakonnych rekolekcji, które wygłosił, a raczej poprowadził Siostry drogami Bożego Słowa O. Michał Tomczak OMI.

         

   Według zamysłu Ojca Rekolekcjonisty tematem wiodącym była duchowa formacja św. Piotra

Czytaj więcej>>