Liturgia Słowa

Multimedia

Kategorie

Druga rocznica wyboru nowego Zarządu naszego Zgromadzenia

W Domu generalnym w Sandomierzu, w dniach 12 – 16 listopada 2019 roku, pod hasłem „Ufając mocy Bożego Ducha”, obradowała XV. Kapituła generalna Zgromadzenia Córek św. Franciszka Serafickiego. Kapituła ta dokonała podsumowania działalności Zarządu i całego Zgromadzenia w minionym sześcioleciu, dokonała wyboru nowej Przełożonej generalnej i Zarządu Zgromadzenia oraz podjeła uchwały dotyczące życia zakonnego i posługiwania apostolskiego Sióstr na przyszłość.

Druga rocz. wyboru nowego Zrządu

 

.