Wiadomości KAI

Liturgia Słowa

Multimedia

Kategorie

1 Listopada – Wszystkich Świętych

1 Listopada, Kościół wspomina nie tylko oficjalnie uznanych świętych, czyli tych, którzy zostali kanonizowani i beatyfikowani, ale także wszystkich wiernych zmarłych, którzy już osiągnęli zbawienie i przebywają w niebie.                Naszym życiem codziennym budujemy naszą świętość, przez poszczególne wydarzenia, wykonywane prace i obowiązki. Jeżeli w naszej codzienności doświadczamy obecności Boga i podejmujemy prace z miłością, tak jak byśmy robili je po raz ostatni w życiu to nasze imiona zapisane są w niebie.         Dla naszego Zgromadzenia szczególnym  świętym jest nasz Założyciel błogosławiony ks. Antoni Rewera. W swoim życiu dostrzegał biedę człowieka. Spieszył z pomocą najbardziej potrzebującym pomocy, zdarzało się że zaciągał pożyczkę w banku, by pomóc w konkretnej potrzebie. Nikogo nie odtrącił w potrzebie duchowej jak i materialnej.  W każdej osobie starał się widzieć swojego Pana. Dlatego też, kiedy został aresztowany, nie wydał swoich parafian przez co zapłacił najwyższą cenę. 

W Uroczystość Wszystkich Świętych w Kościele Msze św. są sprawowane w białym kolorze szat liturgicznych, który symbolizuje paschalną radość.  W pierwszych wiekach chrześcijaństwa w kościele nie wspominano żadnych świętych. Najwcześniej zaczęto oddawać cześć Matce Bożej. Potem kultem otoczono męczenników, odwiedzając ich groby w dniu narodzin dla nieba, w rocznicę śmierci. W Polskiej tradycji jest to dzień zadumy i nawiedzenia grobów bliskich.

.