Wiadomości KAI

Liturgia Słowa

Multimedia

Kategorie

Uroczystość odpustowa ku czci bl. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu

W Sandomierzu, już tradycyjnie, w niedzielę po 9 października, czyli po liturgicznym wspomnieniu bł. Wincentego Kadłubka, Bazylika katedralna świętuje „kadłubkowy odpust”. Uroczystość zaczyna się modlitwą w kościele seminaryjnym św. Michała Archanioła, skąd o godz. 10.00 wyrusza procesja z Relikwiami Bł. Wincentego, by po przejściu uliczkami starego miasta i Rynku, przybyć do katedry, gdzie ma miejsce, o 10.30, uroczysta Msza święta.

W tym roku procesję prowadził i Mszy św. przewodniczył J. E. Ks. Bp Edward Frankowski, gdyż Biskup Sandomierski kończy dopiero pobyt w Rzymie z racji wizyty „ad limina”. Homilię wygłosił Dziekan Kapituły katedralnej, ks. prał. dr Jan Biedroń. W uroczystości odpustowej wzięła udział Matka Generalna Victoria Kwiatkowska z kilkoma Siostrami. Matka Victoria i trzy Siostry miały ten zaszczyt, że przez znaczny kawałek procesji niosły na swoich ramionach Relikwie Mistrza Wincentego, choć ten procesyjny relikwiarz wcale nie jest lekki.

W uroczystej procesji wzięła też udział, jak to ma miejsce od kilku lat, sandomierska młodzież, przedstawiająca „witryny historii”. Wśród wspomnianych i przedstawianych osób był nasz Ojciec Założyciel bł. Antoni Rewera i bliska Ojcu oraz Siostrom przez kościół św. Józefa, świątobliwa Tereska Morsztynówna.

Po zakończonej Liturgii M. Victora i niektóre Siostry udały się na tychże witryn. Chylimy głowy i podziwiamy reżyserkę przedsięwzięcia p. profesor Grażynę oraz młodzież, która z takim zaangażowaniem oraz poświęceniem swego czasu i talentów, wzięła udział w przedstawieniu. A wszystko to na większą chwałę Bożą i naszego Miasta, któremu patronuje tak mądry i tak święty Mistrz Kadłubek Wincenty.                                                                                                                                                s. K. s.g.

.