Wiadomości KAI

Liturgia Słowa

Multimedia

Kategorie

Zjazd Sióstr Przełożonych 8 – 9. 10. 2021 r.

                                                          Siostrzane spotkanie

Córek św. Franciszka Serafickiego z Przełożoną Generalną Zgromadzenia

W dniach 8 – 9 października 2021 r. miało miejsce w Sandomierzu, serdecznie oczekiwane, a z powodu pandemii trzykrotnie odkładane, spotkanie wspólnotowe Sióstr Przełożonych ze wszystkich Domów Zgromadzenia z Matką Victorią i Radnymi generalnymi. Zebrania te, zwane zjazdem Przełożonych, odbywają się raz w roku po świętach paschalnych, a służą zacieśnianiu więzi, wymianie wspólnotowych doświadczeń, podzieleniu się problemami oraz także sukcesami, ale też zawsze jest czas na wspólną modlitwę, adorację Najświętszego Sakramentu i wysłuchanie ascetyczno-duchowych konferencji.

W tym roku, Spotkanie to przybrało bardziej uroczysty charakter, także dlatego, że zbiegło się ze wspomnieniem (a w Sandomierzu z Uroczystością) bł. Wincentego Kadłubka (głównego Patrona miasta i diecezji sandomierskiej). Siostry przybyły do Domu generalnego w piątek 8 X i zjazd rozpoczął się I Nieszporami z Uroczystości Bł. Wincentego. Trzeba podkreślić, że bł. Wincenty był bardzo bliski naszemu Ojcu Założycielowi ks. Antoniemu Rewerze, który rokrocznie bardzo starannie przygotowywał „uroczystości kadłubkowe” w bazylice katedralnej. Były organizowane przez Niego uroczyste nabożeństwa i procesje, okolicznościowe akademie, odczyty, specjalnie pisane artykuły do prasy i wiele innych.

Na zaproszenie M. Victorii, która pięknie ten czas Siostrom Przełożonym zaplanowała i nad przebiegiem ćwiczeń czuwała, duchowym przewodnikiem w drugim dniu zjazdu, tj. 9 X, był ks. dr Jacek Beksiński, czyli „Nasz Ojciec Jacek”, bo wielu z nas towarzyszył przez wiele lat podczas początkowej formacji zakonnej. W kaplicy zatem było podniośle i bogato duchowo, a w refektarzu i w salce rekreacyjnej: radośnie i też trochę sentymentalnie, bo było przecież co (i z kim) wspominać.

Ojciec Jacek we wstępie do Mszy św., która rozpoczynała nasz drugi wspólnotowy dzień, zaznaczył, że pięknie się złożyło, iż spotykamy się na wspólne rozważania w dzień bł. Wincentego Kadłubka – bo on był wspaniałym zakonnikiem! Potem w homilii ten wątek został uzasadniony – „Talentem (ew. z urocz: przypowieść o talentach), który Wincenty otrzymał od Boga była wiara, Wincenty ją pielęgnował i nieustannie pomnażał. To zaowocowało u niego wielkim bogactwem intelektualnym oraz duchowym i doprowadziło go do głębokiej więzi z Chrystusem i można powiedzieć: aż do Tabernakulum. Jezus utajony w Eucharystii został z nami i dla nas. Jest dla nasz zawsze obecny, to stało się dla niego czymś tak ważnym, że zapragnął, by wszyscy wchodzący do świątyni o tym wiedzieli i pamiętali – i umieścił przy Tabernakulum” wieczną lampkę. Bł. Wincenty, biskup, ale i zakonnik w cysterskiej Wspólnocie. Możemy uczyć się od Niego co jest najważniejsze w życiu zakonnym.

Swoje dwie konferencje, nawiązując do przypadającej w tym roku 25. rocznicy wydania adhortacji apostolskiej „Vita consecrata” oraz w wigilię kolejnego Dnia papieskiego, oparł Ojciec Jacek o nauczanie św. Jana Pawła II. Było więc nad czym medytować! Wsłuchując się w głębokie treści pierwszego rozdziału tegoż dokumentu, starałyśmy się „razem z apostołami na Górze Tabor” kontemplować oczyma duszy Przemienione Oblicze Pana Jezusa, a na zakończenie Spotkania wpatrywać się przez godzinę w kaplicznej ciszy w wystawioną „Hostię Białą”.

Adoracją zatem, i eucharystycznym błogosławieństwem, tym mocnym duchowym akcentem, zakończyło się to nasze, tym razem jesienne spotkanie. Kadłubkowe świętowanie jeszcze będzie trwało, bo przed Siostrami z Sandomierza jeszcze II Nieszpory z Uroczystości, a jutro procesja z Relikwiami Bł. Wincentego przez ulice Starego Miasta i uroczysta suma odpustowa w Bazylice katedralnej. Może znowu, jak to było już kilka razy przed nastaniem czasu pandemii, w jednej „z witryn historii” pojawi się, obok wielu zasłużonych sandomierzan, nasz bł. Ojciec Antoni Rewera.                                                                                                          s. Klara. s. g.

.