Wiadomości KAI

Liturgia Słowa

Multimedia

Kategorie

4. 10. 2021r. Uroczystość św. Franciszka z Asyżu

Św. Franciszek z Asyżu – uroczystość patronalną naszego Zgromadzenia obchodzimy w duchu radości i dziękczynienia Bogu za otrzymane łaski.  Zgromadzenie nasze – Córek św. Franciszka Serafickiego – powołane w Kościele jako wspólnota zakonna, z woli Ojca Założyciela – Błogosławionego Ks. Antoniego Rewery – przyjęło duchowość franciszkańską. Droga rad ewangelicznych jest odtworzeniem sposobu życia Jezusa Chrystusa w całej zależności od Ojca i Jego woli, aż do ofiary Krzyża. Przykład doskonałej realizacji pełnego oddania się Bogu zostawił nam święty Franciszek z Asyżu.                                                            Franciszek z Asyżu ur. się w Asyżu w roku 1181 lub 1182 jako syn kupca Piotra Bernardone. Franciszek miał duszę poety, kochał życie i naturę, pod wpływem wiary z łatwością odkrywał Boga w swoim życiu i w całym stworzeniu. Po radosnej i beztroskiej młodości, w wieku 25 lat poczuł się przemieniony przez łaskę Bożą. Modląc się w kościółku św. Damiana , usłyszał głos Chrystusa:” Franciszku, idź i napraw mój Kościół”. Po nawróceniu, Franciszek w obecności biskupa całkowicie wyrzekł się wszystkiego co otrzymał od ojca, łącznie z ubraniem, które miał na sobie. Teraz w pełni mógł powiedzieć: „Kiedy wyrzekł się mnie ziemski ojciec, mam prawo Ciebie, Boże, odtąd nazywać Ojcem”. Po tym wydarzeniu Franciszek w pełnej wolności zajął się odnową Kościoła, przepasany sznurem, boso, zaczął głosić królestwo Boże i wzywał do nawrócenia. Wkrótce dołączyli do niego pierwsi towarzysze, gotowi dzielić jego życie. W 1209 wraz ze swymi braćmi udał się do Rzymu, by prosić papieża, Innocentego III, o zatwierdzenie jego reguły. Po tym zatwierdzeniu Franciszek i jego bracia byli nazywani braćmi mniejszymi. Franciszkowy ideał życia przyjęły też kobiety. (Między innymi jest też i nasze Zgromadzenie).

 Trudy apostolstwa św. Franciszka, surowa pokuta, długie noce czuwania  na modlitwie, gdzie 14 września 1224 r. w Alvernii, podczas czterdziestodniowego postu przed uroczystością św. Michała Archanioła, Chrystus objawił się Franciszkowi i obdarzył go łaską stygmatów. W ten sposób Franciszek, na dwa lata przed śmiercią, został pierwszym w historii Kościoła stygmatykiem. Trudy apostolstwa wyczerpały siły Franciszka, zachorował na oczy, próby leczenia nie przynosiły skutku.                                  Zmarł 3 października 1226 r. w kościele Matki Bożej Anielskiej w Asyżu, miał 45 lat. W dwa lata po śmierci, uroczyście kanonizował go Grzegorz IX.    Św. Franciszek przekazał swoim braciom i siostrom zachętę i błogosławieństwo:                                           Niech wszyscy Bracia i Siostry zważą na to, że nade wszystko powinni posiąść Ducha Pańskiego i Jego święte działanie. I zawsze poddani świętemu Kościołowi, mocni w wierze katolickiej, niech zachowają ubóstwo i pokorę i świętą Ewangelię Pana naszego Jezusa Chrystusa, jak to stanowczo przyrzekli. I ktokolwiek to zachowa, niech w niebie będzie napełniony błogosławieństwem Ojca Najwyższego, a na ziemi błogosławieństwem umiłowanego Syna Jego z Najświętszym Duchem Pocieszycielem i ze wszystkimi mocami niebios, i ze wszystkimi świętymi. A ja, brat Franciszek, najwierniejszy wasz sługa, jak tylko mogę wewnętrznie i zewnętrznie, potwierdzam wam to najświętsze błogosławieństwo.

.