Liturgia Słowa

Multimedia

Kategorie

12. 09. 2021r. Msza święta przez wstawienncitwo bł. Antoniego

Kolejny dzień miesiąca 12. 09. 2021 r. To dzień modlitw przez wstawiennictwo naszego Ojca Założyciela ks. prał. Antoniego. Nasze modlitwy są szczególną czcią oddawaną Ojcu Założycielowi. Uczestnicząc w tych Mszach św. chcemy apostołować, dając świadectwo jako widzialny znak Bożej miłości w świecie tak bardzo zranionym  braku obecności Boga. Dodatkowym atutem jest pismo wydawane przez nasze Siostry i po skończonej Mszy św. jest rozprowadzane wśród osób uczestniczących w tych modlitwach. Rewerzanka nr 9/ 2021

.