Liturgia Słowa

Multimedia

Kategorie

12. 08. 2021 r. Msza święta przez wstawiennictwo bł. ks. Antoniego Rewery

 

        Kolejny dzień modlitw przez wstawiennictwo bł. ks. Prał. Antoniego Rewery – Założyciela naszego Zgromadzenia. Nasze uczestnictwo potwierdziliśmy swoją obecnością. Bo Pan powiedział: „Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich”.                                                                                                  (Mt 18, 20).                                       Tym samym wyraziliśmy nasze dziękczynienie Panu, że jest pośród nas.   Dlatego z ufnością prosiliśmy w intencjach Mszy świętej o błogosławieństwo dla naszego Zgromadzenia, dla naszych prac apostolskich, o powołania jak również o radość życia wiecznego dla  ks. Prał. Wacława Krzysztofika w 7 rocz. śm.                                                                                                      Jeszcze raz daliśmy przykład naszej wiary, prosząc Pana, by przez wstawiennictwo bł. ks. Antoniego obdarzył nas i każdego z osobna potrzebnymi darami. Ufamy, że Pan w swojej dobroci wysłucha nas, byśmy swoim życiem mogli dawać świadectwo Jego obecności pośród nas.                 Po błogosławienstwie można było otrzymać kolejny                nr Rewerzanka wakacyjna 2021

.