Liturgia Słowa

Multimedia

Kategorie

12. 06. 2021r. Modlitwy przez wstawiennictwo bł. ks. Antoniego Rewery

  1. 06. 2021 r. Święto bł. ks. Antoniego Rewery.

12. 06. 2021 Modlitwy przez wstawiennictwo bł. ks. Antoniego

Nasze Zgromadzenie dzisiaj obchodzi liturgiczne Święto ks. Antoniego – naszego Założyciela. Jak co miesiąc, każdego 12 uczestniczyliśmy we Mszy świętej z gronem czcicieli modląc się o  dar kanonizacji naszego Założyciela i o powołania do naszego Zgromadzenia. A na zakończenie Mszy św. zostały odczytane prośby i można było wziąć kolejny nr rewerzanki.                           Druga okazja do dziękowania, to rocznica pobytu pp. Jana Pawła II na błoniach sandomierskich.                  13. 06. 1999 r.  w dzień imienin  ks. Antoniego, pp. Jan Paweł II dokonał aktu beatyfikacji 108 męczenników II wojny światowej, w tym ks. Prałat Antoni Rewera.       W czasie homilii Jan Paweł II mówił: …《 Wszechmogący, wieczny Boże, Ty dajesz nam nowe dowody swojej miłości, gdy pozwalasz Świętym uczestniczyć w Twojej chwale, spraw, aby ich modlitwa i przykłady pobudzały nas do wiernego naśladowania Twojego Syna» (Comune sanctorum et sanctarum, Collecta). Takie też wołanie zanosimy dziś, gdy podziwiamy przykład świadectwa, jakie dają nam wyniesieni przed chwilą do chwały ołtarzy błogosławieni. Żywa wiara, niezachwiana nadzieja i ofiarna miłość zostały im poczytane za sprawiedliwość, bo głęboko tkwili w paschalnym misterium Chrystusa. Słusznie zatem prosimy, abyśmy za ich przykładem wiernie podążali za Chrystusem…. Jeśli dzisiaj radujemy się z beatyfikacji stu ośmiu męczenników duchownych i świeckich, to przede wszystkim dlatego, że są oni świadectwem zwycięstwa Chrystusa – darem przywracającym nadzieję. Gdy bowiem dokonujemy tego uroczystego aktu, niejako odżywa w nas wiara, że bez względu na okoliczności, we wszystkim możemy odnieść pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował (por. Rz 8, 37). Błogosławieni męczennicy wołają do naszych serc: Uwierzcie, że Bóg jest miłością! Uwierzcie na dobre i na złe! Obudźcie w sobie nadzieję! Niech ta nadzieja wyda w was owoc wierności Bogu we wszelkiej próbie! 》…  Oto bogactwo Jego łaski, oto fundament naszej niewzruszonej ufności w zbawczą obecność Boga na drogach człowieka w trzecim tysiącleciu! Jemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. 

św. Józef 12. 06. 2021

To jest też wezwanie i dla nas, jeżeli chcemy iść drogą prawdy i dobra to całe nasze życie musimy zawierzyć Bogu.                                    Jeżeli nasze serce pragnie szczęście, to nie ma innej drogi.   

.