Liturgia Słowa

Multimedia

Kategorie

12. 02. 2021 r.

 Modlitwy przez wstawiennictwo 

  bł. ks. Antoniego Rewery,

Założyciela naszego Zgromadzenia.

Jak każdego 12 dnia miesiąca, gromadzimy się

na Mszy świętej,

by wspólnie z czcicielami

naszego ojca Załozyciela modlić się o łaskę

kanonizacji, powołań do naszego Zgromadzenia

i w poszczególnych intencjach

zanoszonych według osobistych potrzeb.

Jak zawsze, po Mszy świętej zostało rozdane na

czasopismo rewerzanka nr 2/2021

.