Liturgia Słowa

Multimedia

Kategorie

25. Dzień Życia Konsekrowanego

25. Dzień Życia Konsekrowanego

w naszej Wspólnocie zakonnej

W Święto Ofiarowania Pańskiego, zwane także Świętem Matki Bożej Gromnicznej, 2 lutego 2021 r., obchodziliśmy już 25. Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Powstanie tego Dnia i jego piękne obchody zawdzięczamy „szczególnej intuicji św. Jana Pawła” – jak to pięknie przypomniał nam podczas Mszy św. dzisiejszy Kaznodzieja. Święty Jan Paweł II był bowiem wielkim promotorem życia konsekrowanego i pragnął, aby cały Kościół, a także świat zachwycił się tą formą życia oddanego Bogu i wspierał modlitwą i życzliwością tych, którzy podejmują to życie, życie ślubowanymi radami ewangelicznymi. Chciał też, aby same osoby konsekrowane mogły uradować się łaską powołania i głębiej odczytać sens swojej konsekracji oraz bezinteresownego oddania się Bogu i bliźnim, które jest palącą potrzebą Kościoła i świata. Jest to też dzień szczególnej modlitwy za zakony klauzurowe i piękna okazja, by je wesprzeć także materialnie.

Świętowanie tego dnia w naszej Wspólnocie rozpoczęło się Mszą świętą o g. 7.00 w kaplicy zakonnej na ul. Leszka Czarnego 9.

Mszy św. w otoczeniu Wikariusza Biskupiego ds. życia konsekrowanego ks. Leona Siweckiego oraz Kapelana Wspólnoty ks. Władysława Gwoździa, przewodniczył J. E. Ks. Bp Edward Frankowski. Zgodnie z podanymi intencjami, modląc się wspólnie, dziękowano Bogu za łaskę powołania każdej Siostry w naszym Zgromadzeniu, o radość Nieba dla Zmarłych i świętość życia dla wszystkich Żyjących Sióstr oraz o dar nowych powołań, aby ideały bł. Ojca Antoniego Rewery mogły być realizowane we współczesnym świecie, który tak daleko odszedł od Bożej prawdy i wyrzeka się wiary.

Homilię wygłosił Wikariusz Biskupi, który najpierw wprowadził nas w teologiczne tajniki Ofiarowania Pańskiego, bo „oto Syn Jednorodzony, współistotny Ojcu, ofiarowuje się Bogu Ojcu Przedwiecznemu, przez ręce Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa; wchodzi do świątyni Ten, który sam jest Świątynią i większy niż świątynia; Ten, który jest Prawem i Prawodawcą, poddaje się pod przepisy prawa; ofiarowuje się dla nas, aby nas doprowadzić do Ojca; aby spełnić odwieczną tęsknotę ludzkich serc za spotkaniem z Bogiem”. Dalej ks. Leon mówił: „w Liturgii wspomina się też dziś Maryję, jako Matkę Bożą Gromniczną, to nie umniejsza Jej roli, to dobrze, że mamy możliwość powierzenia się Bożej Opatrzności przez Jej ręce i Serce”. (…) Dzisiaj gromadzi nas także to szczególne Wasze Święto – Dzień Życia Konsekrowanego. Dzień radosnego dziękczynienia Bogu za łaskę wybrania, za ten dar, bo to przecież On nas wybrał i przeznaczył dla Siebie, i to dzięki Niemu doszliśmy aż dotąd. Z jego łaski jesteśmy kim jesteśmy”. Mottem zaś dla sformułowania życzeń dla Sióstr była pewna historia… o recytacji Psalmu o Dobrym Pasterzu (Ps 23), najpierw przez artystę, potem przez pastora … pierwszy zachwycił uszy, ale drugi serca zgromadzonych na widowni słuchaczy. „I właśnie, pragnę Wam dzisiaj życzyć, Drogie Siostry, abyście swoim życiem podbijały serca ludzkie dla Pana” – zakończył Ks. Siwecki.

Po homilii nastąpił wzruszający moment odnowienia profesji zakonnej wg. formularza zaproponowanego przez Komisję Episkopatu ds. Życia Konsekrowanego, tak jak to czynią już od lat wszyscy konsekrowani zgromadzeni na świętowanie Dnia Życia Konsekrowanego w poszczególnych diecezjach, czyli podobnie też jak będzie to miało miejsce jeszcze dzisiaj wieczorem, w Bazylice katedralnej podczas Mszy św. pod przewodnictwem Biskupa Sandomierskiego. Biskup Krzysztof Nitkiewicz na XXV. Dzień Życia Konsekrowanego skierował do wszystkich konsekrowanych w Diecezji specjalny List.

List ten S. Przełożona Marzena odczytała Siostrom przed rozpoczęciem Mszy świętej. Kończy się on słowami: „Maryi, Matce Bożej, która jest wzorem życia konsekrowanego oraz św. Józefowi, Jej Oblubieńcowi, w Roku jemu poświęconym, polecam każdą i każdego z Was. Niech św. Józef okaże się ojcem także i Wam, i prowadzi Was na drodze życia, niech wyjedna Wam łaskę, miłosierdzie i odwagę (P C, 7) w codziennym dawaniu ewangelicznego świadectwa. Radość z oddania Bogu i bezinteresowna miłość bliźniego niech będą mocniejsze niż wszelkie zło i nieszczęście pandemii, którego od roku boleśnie doświadczamy. Realizując i rozwijając charyzmat własnej rodziny zakonnej, nieście żywą wiarę, niezachwianą nadzieję i szlachetną miłość całej udręczonej cierpieniem ludzkiej rodzinie”, które są dla wszystkich konsekrowanych życzeniem, ale także, umocnionym pasterskim błogosławieństwem, zadaniem do realizacji.

Na zakończenie Mszy św. także Ksiądz Biskup Edward skierował do Sióstr wiele ciepłych słów wdzięczności za codzienną posługę, zachęty do radości, serdecznych życzeń obfitych łask Bożych oraz opieki Matki Najświętszej Niepokalanej oraz modlił się o dar nowych powołań. A wszystko przypieczętował serdeczny ojcowski uśmiech skierowany do naszej Drogiej Matki Victorii i pasterskie błogosławieństwo dla uczestników Liturgii. Razem z Siostrami modliła się także goszcząca w naszej Wspólnocie Pani Anna – Mamusia jednej z Sióstr. Poświęcenie gromnic i związane z tym modlitwy, jak to jest w zwyczaju w dzień 2 lutego, także było dziełem Księdza Biskupa Edwarda, gdy rozpoczynała się ta piękna świąteczna Msza święta w 25. Dzień Życia Konsekrowanego, a potem to światło rozbłyskało kilkakrotnie w rękach wielu Sióstr podczas trwającej Liturgii „na chwałę Boga i oświecenie pogan”

                                                                                                                                    s. K. – sekr. gen.

.