Liturgia Słowa

Multimedia

Kategorie

Uroczystość Objawienia Pańskiego

 Uroczystość Objawienia Pańskiego 6 stycznia 2021

 

W naszym Zgromadzeniu doroczna Uroczystość Objawienia Pańskiego ma dodatkowo odświętny charakter, gdyż jest to jednocześnie dzień szczególnego wspomnienia Osoby Ojca Założyciela. Bł. Ks. Antoni Rewera urodził się bowiem 6 stycznia 1869 roku (w Samborcu, nieopodal Sandomierza). W tym roku wspominamy 152. rocznicę tegoż wydarzenia.

 

Mszy świętej, w intencji dziękczynnej za Osobę i dzieło Bł. Ojca Antoniego     oraz o rychłą Jego kanonizację i dar nowych powołań do Zgromadzenia przewodniczył Wikariusz Biskupi ds. Życia w diecezji sandomierskiej, Ks. prof. Leon Siwecki.

 

  

 

Koncelebransami byli: Ks. dr Jacek Beksiński i Ks. Dr Władysław Gwóźdź – kapelan naszej Wspólnoty. Homilię wygłosił przewodniczący Liturgii. Nawiązując do opisanej w Ewangelii wędrówki za gwiazdą, którą odbyli Królowie, podkreślił, że w każdym z nas jest pragnienie spotkania Boga, tęsknota za Nim i nieustanne poszukiwanie Go, ale tak naprawdę, to Bóg nas szuka, a my mamy rozpoznać Go i przyjąć. „Cała ludzkość pragnie poznać Boga i zaznać Jego łaskawości. To Bóg szuka człowieka i mu się objawia. Jedni cieszą się z tego spotkania, inni są przerażeni (jak Herod). (…) Powołanie każdego z nas, to powołanie do życia w Bogu. Każdy przynosi Bogu dary według swej duchowej zamożności, według miary własnego serca. Dając Bogu my się ubogacamy, udoskonalamy się i bliskość Boga nas uszczęśliwia. Jeśli chcesz poznać Boga, to jest na to jeden sposób, upadnij na kolana i oddaj Mu się całkowicie, a blask Bożej miłości opromieni cię, oświeci i poprowadzi, tak jak gwiazda oświeciła drogę Mędrcom i przywiodła ich do nowonarodzonego Boga, do Betlejem” – zakończył kaznodzieja.

Świętowanie Uroczystości Objawienia Pańskiego i 152. rocznicy Urodzin Ojca Założyciela zostało dodatkowo ubogacone przez modlitewne trwanie Sióstr przy Najświętszym Sakramencie i przy Szopce, ale też przy Ikonie Matki Najświętszej, którą Wspólnota miała szczęście gościć w swoim Domu w tym świątecznym czasie. Zawsze też, od wielu już lat, z inicjatywy Konsulty Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce, w wigilię Uroczystości, Zgromadzenie nasze przeżywa Kwartalny Dzień Pokuty, co wiąże się ze ścisłym postem dnia 5 stycznia i całodobową adoracją Najświętszego Sakramentu. W tym roku doszło do tego jeszcze nabożeństwo maryjne, przez co nasza Wspólnota miała z racji Urodzin Ojca Antoniego swego rodzaju „czterdziestogodzinne nabożeństwo”. Składając Bożemu Dziecięciu, przez ręce Matki Najświętszej i Bł. Antoniego, kadzidło modlitwy oraz złoto miłości, pamiętałyśmy w modlitwie „o wszystkim i o wszystkich”, także o misjonarzach, którzy trudzą się dla Ewangelii „na krańcach ziemi”, o walczących z pandemią, o chorych i o zmarłych. Także o Was, nasi Goście na tej stronie.

   s.  K. – sekr. gen.

.