Liturgia Słowa

Multimedia

Kategorie

Miesięczny dzień skupienia

 

Dzień skupienie dla Sióstr naszego Zgromadzenia  27. 11. 2020 r. w Sandomierzu

Skupienie  nasze odbywa się w atmosferze milczenia i modlitwy. Nasz dzień skupienia rozpoczęliśmy od  Eucharystii.  Po Mszy świętej ksiądz kapelan                                                wystawił na Pana Jezusa w Najświętszym                                                    Sakramencie.  Przy wspólnej i indywidualnej                                                modlitwie, mogłyśmy adorować i uwielbiać                                                  naszego  Pana.                                                                                           

Dzień skupienia poprowadził nam o. Jacek.              O godz.14. 00 o. Jacek wygłosił nam konferencję na temat:” Wielka tajemnica wiary”. Ojciec przybliżył nam obecność Pana Jezusa obecnego w Najświętszym sakramencie. Ukazał nam Mszę świętą jako ofiarę wydarzenia w Wieczerniku, na Golgocie po Zmartwychwstanie. Na progu kończącego się roku liturgicznego a rozpoczynającego się nowego – Adwentu ukazał nam postać Maryii. Maryja jest zawsze złączona z Jezusem. Poprzez Eucharystię powinnyśmy się upodabniać do Jezusa i utożsamiać się z Maryją. Więc ofiara Mszy świętej powinna być naszym welkim dziękczynieniem, dlatego Maryja przepełniona obecnoscią Jezusa, śpiewa Magnificat, ” Wielbi dusza moja Pana”. Nasze pełne uczestnictwo w Eucharystii z przyjęciem Pana do serca ma być podobne do życia Maryii, byśmy mogły śpiewać nasz Magnificat.

              

.